معرفی اجمالی

اگر آرزوی داشتن توانایی پیش بینی و کسب سود از نوسانات پیچیده ی بازارهای بورس و جفت ارز را دارید ، این سبک به شما کمک خواهد کرد تا به آن هدف برسید ، طوری که هیچ سبک دیگری چنین نخواهد بود.

شما قطعا سبک نیلی را چالش برانگیز خواهید یافت و من اطمینان دارم که دوره ی مطالعه این سبک را دوره ای سودمند از زندگی تان خواهید یافت.

سبک حاضر با هدف ایجاد یک ترقی چشمگیر در قابلیت های تئوری موجی الیوت نوشته شده و این هدف را با مطرح کردن یک رویکرد عملی و کاربردی پیرامون تحلیل بازارها انجام می دهد. این رویکرد ابتکاری که با تحلیل موجی الیوت به سبک نیلی شناخته می شود نتیجه ی ۳۵ سال تدریس ، معامله و تحقیق فراگیر توسط گلن نیلی می باشد. حین مطالعه این سبک ، به سرعت در خواهید یافت که شبیه هیچ سبک دیگری در حوزه ی تحلیل بازارها نیست.

تحلیل های نئوویو

نکات کاربردی – آموزش تخصصی رسم کش دیتا