این سایت بر مبنای مطالب آموزشی بنا نهاده شده است و به دو صورت این آموزش را ارائه می کند:

۱- آموزش عملی کارآموران نئوویو از طریق توضیحات فنی در تحلیل ها ، ویدیوهای آموزشی و برخی نکات کاربردی

۲- آموزش افراد عادی از طریق کلاس های حضوری به صورت جامع

تحلیل های سایت معمولا شامل دو قسمت می باشند ، بخش ابتدایی هر تحلیل به بررسی ویژگی ها و سناریوهای نئوویوی می پردازد لذا این قسمت برای افراد ناآشنا با نئوویو کارآمد نیست چرا که وجود اصطلاحات نئوویو در این قسمت برای افراد عادی باعث ثقیل و سنگین شدن متن تحلیل می شود. در بخش انتهایی هر تحلیل سعی می شود در یکی دو خط خلاصه و نتیجه تحلیل نوشته شود که این قسمت فارغ از اصطلاحات خاص است و برای اافرادی که کمترین آشنایی را با تحلیل تکنیکل دارند ، قابل فهم و استفاده خواهد بود.

نکته ای که نیاز است بدان اشاره کنم این است که این سایت به هیچ عنوان برای سیگنال دهی به وجود نیامده است چرا که دادن ماهی به افراد به جای یاد دادن ماهی گیری با اهداف من کاملا در تناقض است هر چند هر تحلیلی که ارائه می شود حاوی سیگنال خرید ، فروش ، نگهداری یا عدم ورود است.

با توجه به هدفی که دنبال می کنیم ، تعداد تحلیل های نوشتاری و همچنین ویدیوهای با دید کارگاهی به صورت محدود ارائه خواهند شد و قطعا نباید از این سایت انتظار مشابه با سایت های سیگنال دهی را داشت که به تحلیل های با تعداد زیاد شهرت دارند. این تحلیل ها و ویدیو ها با هدف آموزش و آشنایی کارآموزان به روش تحلیل به سبک نئوویو انجام می شود.

نکته دیگری که مایل هستم بدان اشاره کنم ، عدم آموزش آنلاین است. شاید مهمترین ویژگی آموزش آنلاین برخورداری از آموزش برای افرادیست که نمی توانند در کلاس حضوری در تهران شرکت کنند. مهمترین علتی که این کلاس ها را برگزار نمی کنم کاهش چشم گیر کیفیت در آموزش مونولوگ و یک طرفه در این روش است که به نظرم ۳۰-۴۰ درصد از کیفیت آموزش می کاهد.

متاسفانه نئوویو تا حدودی ۰ و ۱ است ، یعنی یا همه ی نکات و ریزه کاری ها را باید دانست و یا اصلا نباید سراغ آن رفت چرا که از دید من نئوویو بدون نکات و ریزه کاری هایش صرفا ظاهری جذاب دارد و با الیوت ارتودوکس تفاوت چندانی نخواهد داشت!