تحلیل نئوویو خودرو (۴)

در تحلیل سوم خودرو علاوه بر تحلیل نئوویو ، تحلیل تکنیکال خودرو نیز ارائه شد و دو حمایت مهم برای پایان کارکشن خودرو ذکر شد که سهم با افزایش تقاضا روی حمایت اول روبرو شد و رشد خود را شروع کرد. در حال حاضر پس از ۶ ماه ، مجددا سهم را در یک تایم […]

تحلیل نئوویو خساپا (۳)

خساپا نیر همانند بسیاری از سهم های هم گروه خود حدود ۲ سال است که در روند نزولی قرار دارد. اواخر شهریور ۹۶ تحلیلی مبنی بر ادامه روند نزولی تا نواحی یاد شده ارائه شد و گفتیم رصد ناحیه ۱۰۰ تومان برای این سهم بسیار مهم است که شکست آن می تواند کاهش ۲۰-۲۵ درصدی را […]

تحلیل نئوویو شاخص خودرو (۱)

شاخص خودرو حدود ۲ سال است که در حال تشکیل کارکشن زمان گیری است. با توجه به ساختار امواج و رابطه ی آنها طبق نئوویو بهترین الگوی محتمل برای این کارکشن ۲ ساله ، دیامتریک می باشد. با این فرض هم اکنون در موج F از دیامتریک قرار داریم که پس از اتمام موج F […]