تحلیل نئوویو خساپا (۵)

تحلیل چهارم سایپا را در ۱۶ اردیبهشت خدمت شما تقدیم کردم و دیدیم دقیقا طبق سناریوی ذکر شده از محدوده قیمتی و زمانی یاد شده حرکت صعودی خود رو آغاز کرد و این موج یک افزایش ۱۳۰ درصدی را در پی داشت که حداقل ۱۰۰ درصد از آن را به راحتی می توان گرفت. در تحلیل […]

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (۷)

در ابتدا باید عرض کنم نظرات بنده در مورد شاخص قلابی پابرجاست! و به لحاظ نئوویوی همانگونه که در بسیاری از  قسمت های چارت ویکلی و ماهانه الگوهای زیبایی تشکیل شده است در پاره ای از قسمت ها هیچ الگویی تشکیل نشده است! و برای تحلیل ریزبینانه باید بارها و بارها از اسنثنائات بهره برد […]

تحلیل نئوویو خزامیا (۶)

بیش از یک سال تحلیل چندی از پرطرفدارترین سهم های خودرویی را خدمت دوستان ارائه کردم. یکی از این سهم ها که مدت ها زیر نظر داشتیم خرامیا بود.  با توجه به تحلیل شماره ۵ دیدیم که این سهم دقیقا روی حمایت محدوده ی ۶۶ بازگشت و حرکت صعودی خود را آغاز کرد و قیمت به […]