تحلیل نئوویو شاخص خودرو (۴)

توضیحی در مورد تحلیل قبل : اگر به تحلیل قبلی نگاه کنید می بینید که بارها کارکشن نزول کننده قبلی را تحلیل کردیم و به دنبال دیامتریک بودیم و سرانجام آخرین تحلیل را تقریبا در انتهای موج G از دیامتریک ارائه کردیم. پس از پایان دیامتریک حرکت شارپ پساالگویی که منتظرش بودیم شکل گرفت و […]