تحلیل نئوویو (۲۹) GOLD

نتیجه تحلیل ۲۷ و ۲۸ این شد که از TP دوم عبور کردیم ولی به TP سوم نرسیدیم. با توجه به این که استاپ لاس را به ۱۲۸۲ دلار تریل کرده بودیم در ریزشی که امروز رخ داد در کمترین حالت یک سود ۱۱۹۰ پیپی حاصل شد. در تایم ویکلی صعود فعلی یک تک موج […]

تحلیل نئوویو (۲۸) GOLD

طبق تحلیل قبلی که صبح ارائه شد هم اکنون به TP اول و دوم رسیدیم و الان قیمت ۱۲۸۸٫۵ دلار می باشد. در این آپدیت تغییرات زیر را اعمال می کنیم: استاپ لاس را به ۱۲۸۲ دلار تریل کنید و با زدن هر TP تریلینک را ادامه دهید. TP های جدید را به صورت زیر تعریف می […]

تحلیل نئوویو (۲۷) GOLD

پس از مدت زیاد تحلیل GOLD (انس طلای جهانی) را آپدیت می کنم. در حال حاضر روند بزرگتر صعودی است اما  هم اکنون در موج (B) بزرگ قرار داریم که نزول کننده است. در قسمت نزول کننده در تایم ویکلی اولین سناریوی مد نظر تشکل یک مثلث/دیامتریک می باشد. از این الگوی انتظاری قسمت سوم […]

تحلیل نئوویو خزامیا (۷)

در ادامه روند صعودی و کند! خزامیا به نظر می رسد یکی از سناریوهای محتمل تشکل مثلث خنثی با تناوب استاندارد می باشد. همچنان روند هفتگی صعودی ارزیابی می شود و با شکست محدوده ی ۱۲۰-۱۲۵ هدف ۱۸۰ تومانی برای میان مدت می تواند به عنوان تارگت اولیه مطرح شود. در نمودار یکی از انواع […]

تحلیل نئوویو وبیمه (۵)

از تحلیل قبلی که برای وبیمه داشتیم مدت زیادی می گذرد. به عنوان یادآوری از ۳ تحلیل قبلی ، مثلثی تشکیل شد و به درستی تحلیلش را چندین هفته قبل از اتمامش انجام دادیم و سپس حرکت پسا مثلثی بسیار پر قدرتی حتی فراتر از تصور شکل گرفت به طوری که موجب رشد سهم تا محدوده […]

تحلیل نئوویو خودرو (۷)

هم اکنون خودرو در موج C قرار دارد و به تارگت های حداقلی خود رسیده است. پیشنهاد می شود با عبور از ۴۰۰ تومان حد ضرر خود را به ۳۶۴ تومان منتقل کنید.  در صورت عبور از ۴۰۰ و تثبیت بالای آن اولین حد سود انتظاری بعدی ۴۶۰-۴۸۰ تومان می باشد. تارگت های بعدی در محدوده […]

تحلیل نئوویو شاخص خودرو (۶)

در سناریوی قبلی در موج (B) انتظار تکمیل مثلث را داشتیم که در تحلیل ۵ ام بدان اشاره شد. اما سناریوی دوم که شاید بیشتر با شرایط جاری بازار مطابقت دارد تکمیل یک فلت از نوع ناقص دوگانه است. طبق این سناریو حرکت صعودی  خودرو در همان کف قبلی در تحلیل ۴ به پایان رسیده […]

تحلیل نئوویو شاخص خودرو (۵)

طبق تحلیل قبلی که منتظر شروع موج D از مثلث بودیم ، این موج طبق تحلیل آغاز شد و حرکت صعودی خوبی را رقم زد.اکنون شاهد تکمیل موج D هستیم و به نظر می رسد به انتهای آن نزدیک شده ایم . به لحاظ الگویی تشکیل فلت طویل در این موج و تکمیل شدن ظرفیت زمانی آن انتظار […]