تحلیل نئوویو شاخص خودرو (7)

شاخص خودرو طبق پیش بینی که در تحلیل 6 داشتیم به صعود خود ادامه داد و علاوه بر تارگت مینیمم به تارگت میان مدت هم رسید و مقداری هم از آن عبور کرد. نکته قابل توجه در حال حاضر این است که در این صعود تا بدین جا به نظر می رسد الگوی الیوتی کامل نشده اس…

تحلیل نئوویو ذوب (3)

از مهر 97 به بعد ذوب فرآیند افقی را تا کنون طی کرده است که از دید نئوویو به نظر می رسد در حال تشکیل مثلث همگرای تناوب استاندارد می باشد. اگر به نمودار ذوب در کش دیتای ماهانه  نگاه کنیم هم اکنون در حال تکمیل موج E از مثلث می باشد که پس از تکمیل آن ا…

تحلیل نئوویو خپارس (2)

در تحلیل قبلی (شماره 1) اشکالی وجود داشت که در این سناریو می خواهیم بدان بیشتر بپردازیم. همان طور که در تحلیل اول اشاره شد در کل پتانسیل تشکیل مثلث همگرای با تناوب معکوس وجود دارد ، مشکل تحلیل اول که ما را بر آن داشت تا سناریوی جایگزین در نظر…

تحلیل نئوویو خپارس (1)

هر چند فرصت تحلیل درخواستی را ندارم اما به دلیل تعدد درخواست ها در طول 2-3 ماه اخیر ، این تحلیل را خدمت علاقه مندان بدین صورت ارائه می کنم : برای خپارس دو سناریو محتمل است که وقوع یکی از آنها دارای احتمال بالاتریست. اگر سهم را در طول سه سال گذ…

تحلیل نئوویو خودرو (9)

آخرین تحلیل خودرو (شماره 8) را نزدیک به 2 ماه پیش به روز رسانی کردیم. در آن تحلیل پس از خاتمه زیگزاگ دو سناریو را مطرح کردیم یکی ریزشی برای تشکیل مثلث احتمالی و یکی رنج برای تشکیل ایکس موج و به وجود آمدن یک دوگانه. طبق تحلیل قبلی چون خودرو به …

تحلیل نئوویو خساپا (7)

در تحلیل قبلی خساپا  (تحلیل 6) که در کش دیتای ماهانه انجام شده بود ، مقاومت هایی را برای انتهای حرکت در نظر گرفتیم و آخرین آن محدوده ی 190 بود که قیمت دقیقا تا 197 صعود کرد و سپس وارد فاز نزولی شد. هم اکنون هر چند سهم به خاطر مجمع متوقف است…

تحلیل نئوویو پلاسک (1)

پلاسک طی یک سال گذشته کارکشنی صعود کننده را تشکیل داده که تکمیل نیست و هم اکنون در میانه راه آن قرار داریم. اگر در کش دیتای ماهانه این صعود را مورد برسی قرار دهیم ، پتانسیل تشکیل مثلث/دیامتریک وجود دارد. با توجه به ریزشی که از سقف 265 تومان شاهدش ه…

تحلیل نئوویو خزامیا (9)

از آخرین تحلیل خزامیا نزدیک به 2 ماه می گذرد (تحلیل 8)، در آخرین تحلیل به دنبال تکمیل موج E از مثلث خنثی بزرگ بودیم و فلتی را برای آن پیش بینی کردیم که هم اکنون آن فلت تکمیل شده است و خزامیا تا کنون با دقت بسیار زیادی بر مدار تحلیل می باشد.…

تحلیل نئوویو خشرق (1)

خشرق پس از تکمیل مثلث خنثی حرکت صعودی خود را در غالب الگوی دیامتریک پایان داده است. با توجه به حرکت بلند مدت این سهم به نظر می رسد همچنان روند صعودی برای بلند مدت پابرجاست از این رو با اتمام اصلاح پس از دیامتریک می توان سیگنال ورود مجددی را در …