تحلیل نئوویو (1) GOLD

در کارگاه GOLD به صورت نسبتا جامع الگوی صعودی GOLD را مورد بررسی قرار دادیم که پس از اتمام الگو موجب افزایش 120 دلاری (12000 پیپی)  قیمت شد. در حال حاضر فقط آخرین شاخه ی این صعود را در کش دیتای روزانه مورد بررسی قرار می دهیم. با بررسی اموا…

تحلیل نئوویو خودرو (1)

خودرو یکی از سهم هایی است که به دلیل اهمیت آن تا کنون بارها آن را تحلیل کردیم ، در آخرین تحلیل خرید خودرو در 250-270 را پیشنهاد دادیم و هم اکنون تحلیل را آپدیت می کنیم. این سهم در یک کارکشن بسیار پیچیده قرار دارد که تحلیل آن کاری سخت و زمان بر است. …

تعداد تک موج ها و ساختار

بین تعداد تک موج ها و ساختار هیج رابطه ی مطمئنی وجود ندارد. الیوت کاران ارتودوکس به اشتباه ساختار ایمپالس را 5 موجی و ساختار کارکشن را 3 موجی تعریف می کنند و این ایده ی غلط ، سنگ بنای اشتباهات رایج می شود و آنها نمی توانند هیچگاه با کارکشن …

الزامات حداقلی امواج ایمپالس

امواج ایمپالس باید خصوصیات زیادی داشته باشند و این خصوصیات به الزامات حداقلی و حداکثری تقسیم بندی می شوند. به صورت خیلی کلی برای بررسی یک موج ایمپالس باید حدود 15 قانون مختلف را چک کنیم اما معمولا با سهل انگاری 2 یا 3 قانون را بیشتر چک نمی کنی…

خاتمه الگوهای الیوتی در نئوویو

بر خلاف دروس تحلیل تکنیکال که پیوت های ماژور اهمیت بسیار زیادی دارند ، در الیوت پیوت های ماژور می توانند انتهای الگوهای الیوت باشند و می توانند نباشند! اغلب الگوهای الیوتی ، به خصوص اگر الگوها ، روندهای بزرگ را خاتمه بخشند معمولا روی پیوت …

منظور از WXY و WXYXZ چیست؟

در نکات کاربردی قبلی تمامی کارکشن های مجاز الیوت را دسته بندی کردم و هیچ کارکشن دیگری وجود ندارد که در آن دسته بندی جای نگیرد. در این متن قصد دارم به یکی از رایج ترین اشتباهات الیوت کاران ارتودوکس (سنتی) بپردازم : برای نام گذاری امواج کارکشن ها از حرو…

کارکشن های کامپلکس

در کارکشن های استاندارد وقتی امواج از حالت تک موج خارج می شوند ، کارکشن از حالت ساده استاندارد به کامپلکس استاندارد تبدیل می شود ، نکته ی مهم در این فرآیند این است که در این حالت درجه ی کارکشن افزایش پیدا نمی کند مگر اینکه قسمت ایمپالس از کارکشن ب…

انواع کارکشن ها

کارکشن ها به 5 دسته تقسیم می شوند : 1-فلت Flat 2- زیگزاگ Zigzag 3- مثلث Triangle 4- دیامتریک Diametric 5- سیمتریکال Symmetrical به این 5 کارکشن ، کارکشن های استاندارد می گوییم. در شکل زیر می توانید این 5 کارکشن را که در حالت های نرمال و ساده ، ترسیم …

ایمپالس رونددار و حرکت رونددار

ساختار ایمپالس در الیوت ساختاری است که داری ویژگی های خاص زیادی می باشد ، برای مثال وجود موج ممتد از الزامات آن است و حتما حرکت روند دار (از منظر کلاسیک) را رقم خواهد زد و ساختار کارکشن در الیوت به منظور حرکتی در خلاف جهت ساختار ایمپالس خواهد ب…