تحلیل نئوویو خودرو (3)

در تحلیل های قبلی خودروی 250 را برای خرید معرفی کردیم که بسیار آرام و لاک پشتی خود را به 300 رساند ، که این صعود آرام نشان دهنده ی عدم تکمیل الگوی بزرگتر بود. هر چند انتظار کف زدن را نداشتیم اما هم اکنون قیمت در محدوده ی کف قبلی در نوسان است و…

تحلیل نئوویو (25) GOLD

در تحلیل قبلی منتظر تکمیل موج E از یک مثلث خنثی بزرگ بودیم ، هر چند در چارت به صورت پیش فرض فلت را برای موج E پیش بینی کرده بودیم اما همان جا ذکر کردم تشکیل مثلث یا دیامتریک بر تشکیل فلت ارجحیت دارد و همین طور نیز شد. موج E یک مثلث شد و رانش …

تحلیل نئوویو خزامیا (3)

به لحاظ تکنیکی خزامیا حمایت های متعددی دارد : 1- ناحیه 73-77 تومان 2- محدوده ی 66 تومان 3- ناحیه 53-56 تومان حمایت های دیگر را روی چارت به وضوح مشخص کرده ام اما بسیار بعید می دانم خزامیا حتی به زیر حمایت دوم  مذکور نفوذ کند ! به لحاظ ن…

تحلیل نئوویو وپترو (2)

از دید تکنیکی وپترو هم اکنون روی حمایت خودش قرار دارد و پس از افت نسبتا زیاد پتانسیل بازگشت را داراست. دو ناحیه ای که رو چارت مشخص شده حمایت های مهم و نزدیک وپترو می باشد. به لحاظ الیوتی همچنان سناریوی قبلی پابرجاست و اگر قیمت در ناحیه 130-135 ب…

تحلیل نئوویو (24) GOLD

در تحلیل های قبلی در تایم روزانه به عنوان پیش بینی مثلث خنثی ای را در نظر گرفته بودیم که تا بدین جا دقیقا طبق تحلیل پیش رفته است. موج D از این مثلث که سود مناسبی برای ما به ارمغان آورد ، بسیار بزرگ شد و اگر این موج کمی بیشتر از این صعود می کرد…