تحلیل نئوویو خودرو (4)

در تحلیل سوم خودرو علاوه بر تحلیل نئوویو ، تحلیل تکنیکال خودرو نیز ارائه شد و دو حمایت مهم برای پایان کارکشن خودرو ذکر شد که سهم با افزایش تقاضا روی حمایت اول روبرو شد و رشد خود را شروع کرد. در حال حاضر پس از 6 ماه ، مجددا سهم را در یک تایم بالاتر…

تحلیل نئوویو خساپا (3)

خساپا نیر همانند بسیاری از سهم های هم گروه خود حدود 2 سال است که در روند نزولی قرار دارد. اواخر شهریور 96 تحلیلی مبنی بر ادامه روند نزولی تا نواحی یاد شده ارائه شد و گفتیم رصد ناحیه 100 تومان برای این سهم بسیار مهم است که شکست آن می تواند کاهش…

تحلیل نئوویو شاخص خودرو (1)

شاخص خودرو حدود 2 سال است که در حال تشکیل کارکشن زمان گیری است. با توجه به ساختار امواج و رابطه ی آنها طبق نئوویو بهترین الگوی محتمل برای این کارکشن 2 ساله ، دیامتریک می باشد. با این فرض هم اکنون در موج F از دیامتریک قرار داریم که پس از اتمام م…