تحلیل نئوویو خساپا (5)

تحلیل چهارم سایپا را در 16 اردیبهشت خدمت شما تقدیم کردم و دیدیم دقیقا طبق سناریوی ذکر شده از محدوده قیمتی و زمانی یاد شده حرکت صعودی خود رو آغاز کرد و این موج یک افزایش 130 درصدی را در پی داشت که حداقل 100 درصد از آن را به راحتی می توان گرفت. …

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (7)

در ابتدا باید عرض کنم نظرات بنده در مورد شاخص قلابی پابرجاست! و به لحاظ نئوویوی همانگونه که در بسیاری از  قسمت های چارت ویکلی و ماهانه الگوهای زیبایی تشکیل شده است در پاره ای از قسمت ها هیچ الگویی تشکیل نشده است! و برای تحلیل ریزبینانه باید …

تحلیل نئوویو خزامیا (6)

بیش از یک سال تحلیل چندی از پرطرفدارترین سهم های خودرویی را خدمت دوستان ارائه کردم. یکی از این سهم ها که مدت ها زیر نظر داشتیم خرامیا بود.  با توجه به تحلیل شماره 5 دیدیم که این سهم دقیقا روی حمایت محدوده ی 66 بازگشت و حرکت صعودی خود را آغاز کرد و قیمت …