تحلیل نئوویو شاخص خودرو (4)

تحلیل نئوویو شاخص خودرو (4)

آنالیز نئوویو شاخص خودرو در کش دیتای ماهانه : توضیحی در مورد تحلیل قبل : اگر به آنالیز نئوویو خودرو 3 نگاه کنید می بینید که بارها کارکشن نزول کننده قبلی را تحلیل کردیم و به دنبال دیامتریک بودیم و سرانجام آخرین تحلیل را تقریبا در انتهای موج G …