تحلیل نئوویو وبیمه (5)

تحلیل نئوویو وبیمه (5)

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری صنعت بیمه (وبیمه) : از تحلیل قبلی که برای وبیمه داشتیم مدت زیادی می گذرد. به عنوان یادآوری از 3 تحلیل قبلی ، مثلثی تشکیل شد و به درستی تحلیلش را چندین هفته قبل از اتمامش انجام دادیم و سپس حرکت پسا مثلثی بسیار پر قدرتی حتی …
تحلیل نئوویو خودرو - کش دیتای ماهانه

شمارش امواج الیوت خودرو (7)

تحلیل نئوویو شرکت ایران خودرو (خودرو) : هم اکنون طبق شمارش امواج الیوت خودرو  این سهم در موج C قرار دارد و به تارگت های حداقلی خود رسیده است. پیشنهاد می شود با عبور از 400 تومان حد ضرر خود را به 364 تومان منتقل کنید.  در صورت عبور از 400 و…
تحلیل نئوویو شاخص خودرو (6)

تحلیل نئوویو شاخص خودرو (6)

تحلیل نئوویو شاخص گروه خودرو : در سناریوی قبلی در موج (B) انتظار تکمیل مثلث را داشتیم که در تحلیل 5 ام بدان اشاره شد. اما سناریوی دوم که شاید بیشتر با شرایط جاری بازار مطابقت دارد تکمیل یک فلت از نوع ناقص دوگانه است. طبق این سناریو حرکت صعودی  خو…
تحلیل نئوویو شاخص خودرو (5)

تحلیل نئوویو شاخص خودرو (5)

تحلیل نئوویو شاخص خودرو : طبق تحلیل قبلی که منتظر شروع موج D از مثلث بودیم ، این موج طبق تحلیل آغاز شد و حرکت صعودی خوبی را رقم زد.اکنون شاهد تکمیل موج D هستیم و به نظر می رسد به انتهای آن نزدیک شده ایم . به لحاظ الگویی تشکیل فلت طویل در این …