شمارش امواج خزامیا (9)

شمارش امواج خزامیا (9)

شمارش امواج شرکت زامیاد (خزامیا) : از آخرین شمارش امواج خزامیا نزدیک به 2 ماه می گذرد (تحلیل 8)، در آخرین تحلیل به دنبال تکمیل موج E از مثلث خنثی بزرگ بودیم و فلتی را برای آن پیش بینی کردیم که هم اکنون آن فلت تکمیل شده است و خزامیا تا کنون با د…
آنالیز نئوویو خشرق

آنالیز نئوویو خشرق (1)

تحلیل نئوویو الکتریک خودرو شرق (خشرق) در نئوویو سنتر : طبق آنالیز نئوویو خشرق پس از تکمیل مثلث خنثی حرکت صعودی خود را در قالب الگوی دیامتریک پایان داده است. با توجه به حرکت بلند مدت این سهم به نظر می رسد همچنان روند صعودی برای بلند مدت پابرجاست از این…
تحلیل نئوویو وپترو (5)

تحلیل نئوویو وپترو (5)

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو): آخرین تحلیل وپترو در تیر ماه 97 انجام شد و پس از بررسی الگوی چندین ساله دو بار سیگنال خرید و در آخرین بار سیگنال خرید در محدوه ی 130 داده شد(تحلیل 4).  هم اکنون پتانسیل تکمیل مثلث واگرا ایج…
موج شماری به سبک نئوویو

موج شماری به سبک نئوویو

 آشنایی با روش تحلیل به سبک نئوویو (2019) در نئوویو سنتر : این ویدیو برای آشنایی با موج شماری به سبک نئوویو به صورت استاندارد با هدف ایجاد دیدگاه کلی در تحلیل به سبک نئوویو (NEoWave) طراحی شده است. سعی می کنیم این ویدیو تا حد امکان کوتاه باشد…
تحلیل نئوویو وبیمه (6)

تحلیل نئوویو وبیمه (6)

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری صنعت بیمه (وبیمه) : وبیمه طبق تحلیل قبلی حرکت صعودی خود را آغاز کرد و در گام اول حرکت به TP اول خودش در محدوده 510 رسید و در نهایت در 560 متوقف شد و اجازه سیو سود به کوتاه مدتی ها را داد. الگوی کوتاه مدت وبیمه فعل…