خط مالتی پیوت ورنا

خط مالتی پیوت ورنا (2)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری رنا (ورنا) در نئوویو سنتر : در تحلیل تکنیکال قبلی ورنا X پوینت و خط مالتی پیوت حمایتی بسیار مهمی را در ناحیه 134 تومان ذکر کردیم و دیدیم که این سهم با شکست کف کانال صعودی خود روی این حمایت واکنش مثبت نشان داد و در…
آنالیز تکنیکال پلاسک

آنالیز تکنیکال پلاسک (2)

تحلیل تکنیکال پلاسکوکار سایپا (پلاسک) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال پلاسک که چند هفته ی پیش ارائه شد دو حمایت مهم برای خرید این سهم محاسبه شد که دقیقا قیمت به حمایت دوم واکنش مثبت نشان داد و با افزایش تقاضا راهی صعود شد. در صورت نیاز به …
حمایت کف کانال

حمایت کف کانال وبیمه (2)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری بیمه (وبیمه) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال وبیمه که چند هفته پیش انجام شد حمایت کف کانال در محدوده ی 550 تومان را برای خرید کم ریسک معرفی کردیم و دقیقا طبق تحلیل قیمت به این ناحیه واکنش نشان داد و جلوی ریزش ب…
مدین لاین کانال

مدین لاین کانال فروس (2)

تحلیل تکنیکال فروسلیس ایران (فروس) در نئوویو سنتر : در تحلیل تکنیکال قبلی فروس پیش بینی روند نزولی کوتاه مدت تا مدین لاین کانال فروس را داشتیم که هم اکنون می بینیم با دقت زیادی این امر محقق شده است. در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبار…
تحلیل تکنیکال کاما

تحلیل تکنیکال کاما (1)

تحلیل تکنیکال باما (کاما) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال کاما این سهم را می توان در یک کانال صعودی بلند مدتی کانلیزه کرد به طوری که قیمت هم اکنون در نیمه ی پایینی کانال دوم قرار دارد. تا زمانی که قیمت در کانال بالایی قرار دارد می توان …
الگوی دوگانه جاری کاما

الگوی دوگانه جاری کاما (2)

تحلیل نئوویو باما (کاما) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو کاما که در هفته های پیش ارائه شد به دنبال الگوی دوگانه ی جاری بودیم ، الگویی کم یاب که با توجه به ساختاری که دارد می تواند ورود کم ریسکی را برای معامله گران رقم بزند.  برای مطالعه تحلی…
الگوی مثلث همگرا ذوب

الگوی مثلث همگرا ذوب (5)

تحلیل نئوویو ذوب آهن (ذوب) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل نئوویو ذوب که اواخر شهریور ماه انجام دادیم به دنبال حرکت پسامثلثی پس از الگوی مثلث همگرا بودیم. در آن تحلیل دو سناریو برای الگوی نئوویو شرح دادیم که هر دو هم جهت و نشان دهنده ی صعود قیمت بو…
الگوی سقف دوقلو وپست

الگوی سقف دوقلو وپست (2)

تحلیل تکنیکال پست بانک ایران (وپست) در نئوویو سنتر : در تحلیل قبلی به الگوی سقف دوقلو (Double Top) در وپست اشاره کردیم. همان طور که ملاحظه کردید پس از شکستن خط روند و خط گردن و تکمیل الگوی دابل تاپ راهی روند نزولی شد. در صورت نیاز به مطالعه بیشت…
مقاومت خط کانال چکاپا

مقاومت خط کانال چکاپا (2)

تحلیل تکنیکال کاغذ پارس (چکاپا) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال قبلی قیمت درگیر مقاومت خط کانال چکاپا بود و دو سناریو برای آن در نظر گرفتیم ، یکی ریزش تا مدین لاین کانال اول و دوم شکست سقف کانال صعود در کانال دوم. در صورت نیاز به مطالعه …