,

کاربرد تحلیل های بلند مدت

کاربرد تحلیل های بلند مدت در نئوویو چیست؟ برای توضیح این بحث سهم خگستر را انتخاب کردم که در ضمن تحلیل آن با رویکرد کارگاهی نکات مهمی را عرض می کنم و امیدوارم توضیحات زیر مفید واقع شود. تحلیل قبلی خگستر را حدود 9 ماه پیش ارائه کردم (تحلیل سوم)…
رسم کش دیتا در نرم افزار موتیو ویو
,

رسم کش دیتا در نرم افزار موتیو ویو (6)

آموزش رسم کش دیتا در نرم افزار موتیو ویو (قسمت ششم) : من بحث کش دیتا را در اندیکاتورهای ترسم کش دیتا (5) تمام کرده بودم و نمی خواستم بیش از این ادامه بدم اما از آنجایی که بسیاری از افراد سوال می کنند که چطور این کش دیتا رو باید در نرم افزارها…
اندیکاتورهای رسم کش دیتا
,

اندیکاتورهای رسم کش دیتا (5)

اندیکاتورهای رسم کش دیتا (قسمت پنجم) : در آموزش کشیدن کش دیتا (4) و دروس گذشته با رسم کش دیتای صحیح به طور کامل آشنا شدید و حال می خواهیم به بررسی اجمالی اندیکاتورهای رسم کش دیتا و مطالب مرتبط بپردازیم. همان طور که می دانید کش دیتا را نم…
آموزش کشیدن کش دیتا
,

آموزش کشیدن کش دیتا (4)

آموزش کشیدن کش دیتا (قسمت چهارم) : در درس آموزش کشیدن کش دیتا (3) و دروس قبل از آن ، ترسیم طبق نظر آقای گلن نیلی بیان شد. اما هم اکنون به روش های ترسیم دیگر می پردازیم. یکی از روش های مرسوم  رسم کش دیتا بین افرادی که نئوویو کار می کنند ، رسم …
آموزش کامل رسم کش دیتا در اکسل
,

آموزش کامل رسم کش دیتا در اکسل (3)

آموزش کامل رسم کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت سوم) : در ادامه آموزش رسم کش دیتا (2) حال به آموزش کامل رسم کش دیتا در اکسل می پردازیم و همچنین می خواهیم بررسی کنیم ببینیم چه نرم افزار یا نرم افزار هایی می توانند ما را در رسم کش دیتا کمک کنند. آقا…
پرسش و پاسخ با گلن نیلی-186

(186) New Tips & Hints

In expanding Triangles, is it necessary for wave-d to "overlap" wave-b? ANSWER: In all Triangles (expanding, contracting or neutral), it is essential that a portion of the price range of wave-d "overlap" a portion of the vertical price coverage…