,

بازگشت موج 2

میزان بازگشت مجاز برای موج 2 : موج 2 در ایمپالس رونددار به هیچ عنوان نمی تواند بیش از %61.8 از موج 1 را ریتریس کند و بازگشت 99 درصدی صرفا یک بحث تئوریک است که فقط در ایمپالس ترمینال چنین بازگشتی امکان پذیر می باشد.     &nb…
نمودار حسابی و لگاریتمی
,

نمودار حسابی و لگاریتمی

تفاوت نمودارهای حسابی با لگاریتمی : متاسفانه در بازار سرمایه همچنان تفاوت های دو نمودار لگاریتمی و حسابی مغفول باقی مانده است و اکثریت افراد درک درستی از این دو نوع نمودار ندارند. قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیت…