تحلیل نئوویو حکشتی (1)

تحلیل نئوویو حکشتی (1)

تحلیل نئوویو کشتیرانی ایران (حکشتی) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل نئوویو حکشتی اگر به نمودار این سهم در کش دیتای ماهانه نگاه کنیم این سهم شروع حرکت صعودی خودش را از محدوده ی 300 تومان آغاز کرده است. هم اکنون سه فاز کازکشن صعودی تشکیل شده است …
موج شماری نئوویو وبیمه (8)

موج شماری نئوویو وبیمه (8)

آنالیز نئوویو سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه در موج شماری نئوویو وبیمه (7) که حدود یک ماه ارائه شد ، منتظر ادامه روند صعودی سهم بودیم و برای این صعود یک پیش بینی اولیه مبنی بر تشکیل دیامتریک داشتیم که عینا به وقوع پیوست. سناریوی اول : …
تحلیل نئوویو خساپا (8)

آنالیز نئوویو خساپا (8)

تحلیل نئوویو شرکت سایپا - خساپا با توجه به این که سایپای 200 تومانی محقق شده است در ابتدا مایلم به بررسی آنالیز نئوویو خساپا در گذشته نه چندان دور اشاره کنم. در تحلیل نئوویو شماره 4 سیگنال خرید سایپا در محدوده ی 60-70 تومان ارائه شد که هم ا…
تحلیل نئوویو ونوین (1)- کش دیتای ماهانه

تحلیل نئوویو ونوین (1)

تحلیل نئوویو بانک اقتصاد نوین (ونوین) : اگر به تحلیل نئوویو ونوین از سال 85 تا کنون نگاه کنیم ، فازهای مختلف صعودی و رنجی را خواهیم دید که همگی الگوی تصحیحی (کارکشن) هستند و در تجمیع آنها فعلا هیچ الگوی الیوتی تکمیل نیست. این موضوع به طور کلی…
تحلی نئوویو پلاسک 3 - کش دیتای ماهانه

آنالیز نئوویو پلاسک (3)

تحلیل نئوویو شرکت پلاسکوکار (پلاسک) : طبق آنالیز نئوویو پلاسک شماره (1) و (2) روند صعودی پیش بینی شده  رخ داد. البته به این نکته توجه داشته باشیم سناریوی اولیه برای این روند صعودی بخشیزه شدن بیشتر موج D بود. در واقع تصور ما از این صعود تشکی…
تحلیل نئوویو شاخص کل (9) - کش دیتای ماهانه

آنالیز نئوویو شاخص کل بورس (9)

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس تهران : در آنالیز نئوویو شاخص کل بورس تهران (8) که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده بود به روند صعودی بلند مدت شاخص کل و همچنین به نزدیکترین مقاومت در 300-310 هزار واحد اشاره کردیم و مشاهده شد پس از رسیدن قیمت به این ن…
تحلیل نئوویو خپارس 3

موج شماری نئوویو خپارس (3)

تحلیل نئوویو شرکت پارس خودرو (خپارس) در نئوویو سنتر : در موج شماری نئوویو خپارس شماره (1) و شماره (2) دو سناریو هم جهت تعیین کردیم. وقوع سناریوی اول با احتمال کمتر و سناریوی دوم با احتمال بیشتر است از این رو در این تحلیل هم با سناریوی دوم که بدبینانه …
تحلیل نئوویو وتجارت 02 - کش دیتای هفتگی

آنالیز نئوویو وتجارت (2)

تحلیل نئوویو بانک تجارت (وتجارت) : در ابتدا به بررسی  آنالیز نئوویو  وتجارت 1 بپردازیم ، همان‌طور که در تحلیل اول دیدیم تحلیل قیمتی و زمانی بسیار دقیق عمل کرد و از یک ماه پیش تاکنون روند صعودی برای این سهم آغاز شد ، روندی که در آن قیمت تا …
تحلیل الیوتی ذوب (4)- کش دیتای ماهانه

تحلیل الیوتی ذوب (4)

آنالیز نئوویو شرکت ذوب آهن (ذوب) : طبق تحلیل الیوتی ذوب (3) که انجام دادیم به دنبال مثلث همگرای تناوب استانداردی بودیم که موج E از آن در محدوده‌ی 125-140 پایان پذیرد و سپس حرکت پسامثلثی به صورت روندی صعودی شکل بگیرد. نکته آموزشی که باید بدان توجه کنید این…