آنالیز نئوویو سشرق (1)20 شهریور 99
,

آنالیز نئوویو سشرق (1)

طبق آنالیز نئوویو سشرق روند نزولی شکل گرفته به نظر می رسد به لحاظ قیمتی به زودی به خاتمه خود نزدیک می شود و برای پایان اصلاح قیمتی مهمترین تارگت ها به صورت زیر محاسبه شده اند : 1- ناحیه قیمتی 800-740 تومان 2- ناحیه قیمتی 670 تومان 3- ناحیه قیمتی 600 تومان
تحلیل نئوویو ذوب آهن (7)19 شهریور 99
,

تحلیل نئوویو ذوب آهن (7)

طبق تحلیل نئوویو ذوب آهن که انجام دادیم به نظر می رسد ناحیه 540-620 تومان ناحیه مناسبی پایان این نزول است. در مورد حد ضرر فعلا نمی توان با دقت نظری داد و پس از بازگشت باید به صورت دقیق تعیین شود اما با فرض بازگشت قیمت در کف ناحیه مذکور استاپ خود را در 500 تومان قرار دهید....
تحلیل نئوویو وتجارت (5)17 شهریور 99
,

تحلیل نئوویو بانک تجارت (5)

طبق تحلیل نئوویو بانک تجارت روند موج F از دیامتریک نزولی است و می تواند منجر به نصف شدن قیمت سهم شود! البته در شرایط عادی اصلاح بیش از 300 تومان برای این سهم کاملا دور از تصور بود ولی با شرایط افراطی و احتمالا دستکاری های انجام شده در بازار نصف شدن قیمت اکثریت سهام ها اصلا دور از ذهن نیست...
تحلیل نئوویو شبندر (1)30 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو شبندر (1)

بر اساس تحلیل نئوویو شبندر صعود چند ماه گذشته را می توانیم در قالب موج (E) بررسی کنیم که حرکت پساالگویی فلت راننینگ است. در این موج به وضوح 3 حرکت از جنس کارکشن رخ داده است و اصلاح اخیر موج D از (E) می باشد...
تحلیل نئوویو شاخص کل (13)30 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو شاخص کل (13)

طبق تحلیل نئوویو شاخص کل در حال حاضر از محدوده ی 2100000 واحد تا 1750000 واحد اصلاح شده است که نسبت به سقف خودش 16 درصد کاهش داشته و نسبت به کف قبلی در موج D کمی کمتر از 10 درصد اصلاح انجام داده است.
موج شماری نئوویو لابسا (4)25 مرداد 99
,

موج شماری نئوویو لابسا (4)

طبق موج شماری نئوویو لابسا پس از الگوی دیامتریک رانینگ حرکت جدیدی آغاز شده است که هم اکنون در موج C از آن قرار داریم.محاسبه حد سود پس از تکمیل موج C انجام خواهد شد اما به صورت کلی انتظار داریم در طول 1.5-1 سال آینده این سهم حداقل به محدوده ی 30000 تومان برسد...