تحلیل نئوویو نمودار لکما (1)2 اردیبهشت 99
,

تحلیل نئوویو نمودار لکما (1)

بر اساس تحلیل نئوویو نمودار لکما این سهم در طول 2 سال گذشته رالی قدرتمندی را آغاز کرده است که توانسته قیمت سهم را از محدوده ی 40 تومان به محدوده ی 800 تومان برساند. با بررسی روی امواج کارخانجات مخابراتی ایران واضح است روند صعودی در بلند مدت ادامه دار خواهد بود چرا که هنوز هیچ الگویی تکمیل نیست و باید امواج بیشتری تشکیل شود...