الگوی دوگانه جاری کاما

الگوی دوگانه جاری کاما (2)

تحلیل نئوویو باما (کاما) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو کاما که در هفته های پیش ارائه شد به دنبال الگوی دوگانه ی جاری بودیم ، الگویی کم یاب که با توجه به ساختاری که دارد می تواند ورود کم ریسکی را برای معامله گران رقم بزند.  برای مطالعه تحلی…
الگوی مثلث همگرا ذوب

الگوی مثلث همگرا ذوب (5)

تحلیل نئوویو ذوب آهن (ذوب) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل نئوویو ذوب که اواخر شهریور ماه انجام دادیم به دنبال حرکت پسامثلثی پس از الگوی مثلث همگرا بودیم. در آن تحلیل دو سناریو برای الگوی نئوویو شرح دادیم که هر دو هم جهت و نشان دهنده ی صعود قیمت بو…
الگوی دیامتریک خودرو

الگوی دیامتریک خودرو (10)

تحلیل نئوویو ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو قبلی خودرو به بررسی ساختار قیمت پس از الگوی دیامتریک خودرو پرداختیم و دو سناریو هم جهت را تشریح کردم. هر دو سناریو نشان دهنده صعود بود و هم اکنون که 3 ماه از تحلیل قبلی می گذ…
الگوی ترکیبی دوگانه خشرق

الگوی ترکیبی دوگانه خشرق (3)

تحلیل نئوویو الکتریک خودرو شرق (خشرق) در نئوویو سنتر : در این تحلیل می خواهیم به بررسی الگوی ترکیبی دوگانه خشرق به صورت دیامتریک + زیگزاگ بپردازیم. در تحلیل نئوویو قبلی این سهم دو سناریو را شرح دادیم و سناریوی اول که ترکیبی دوگانه بود به درستی …
الگوی مثلث خنثی خپارس

الگوی مثلث خنثی خپارس (4)

تحلیل نئوویو پارس خودرو (خپارس) در نئوویو سنتر: در موج شماری نئوویو خپارس (3) به دنبال انتهای موج D از الگوی مثلث خنثی خپارس بودیم و برای محاسبه انتهای موج D کانالی را ترسیم کردیم و 3 ناحیه مقاومتی ذکر کردیم و مشاهده کردیم که دقیقا طبق تحلیل…
الگوی مثلث دوبل در حفاری

الگوی مثلث دوبل حفاری (2)

تحلیل نئوویو شرکت حفاری شمال (حفاری) در نئوویو سنتر : در این تحلیل می خواهیم به بررسی الگوی مثلث دوبل در نماد حفاری بپردازیم اما قبل از آن شرایط تحلیل قبلی این سهم را بررسی می کنیم. در تحلیل نئوویو حفاری (1) به بررسی ساختار صعودی این سهم پر…
تحلیل نئوویو حکشتی (1)

تحلیل نئوویو حکشتی (1)

تحلیل نئوویو کشتیرانی ایران (حکشتی) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل نئوویو حکشتی اگر به نمودار این سهم در کش دیتای ماهانه نگاه کنیم این سهم شروع حرکت صعودی خودش را از محدوده ی 300 تومان آغاز کرده است. هم اکنون سه فاز کازکشن صعودی تشکیل شده است …
موج شماری نئوویو وبیمه (8)

موج شماری نئوویو وبیمه (8)

آنالیز نئوویو سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه در موج شماری نئوویو وبیمه (7) که حدود یک ماه ارائه شد ، منتظر ادامه روند صعودی سهم بودیم و برای این صعود یک پیش بینی اولیه مبنی بر تشکیل دیامتریک داشتیم که عینا به وقوع پیوست. سناریوی اول : …
تحلیل نئوویو خساپا (8)

آنالیز نئوویو خساپا (8)

تحلیل نئوویو شرکت سایپا - خساپا با توجه به این که سایپای 200 تومانی محقق شده است در ابتدا مایلم به بررسی آنالیز نئوویو خساپا در گذشته نه چندان دور اشاره کنم. در تحلیل نئوویو شماره 4 سیگنال خرید سایپا در محدوده ی 60-70 تومان ارائه شد که هم ا…