آنالیز نئوویو کاما15 اردیبهشت 99
,

آنالیز نئوویو کاما (3)

در آنالیز نئوویو کاما که آبان ماه سال قبل ارائه شد به دنبال روند صعودی قدرتمندی که پس از الگوی ترکیبی دوگانه جاری رخ می دهد بودیم. شاید آن زمان چنین مومنتومی وجود نداشت اما به راحتی از روی الگو توانستیم تخمین قدرت روند آتی را به درستی انجام دهیم و هم اکنون که امواج بیشتری تشکیل شده است می بینیم که این الگوی قدرتمند توانسته سودی بیش از 300 درصد را نصیب سهامداران کند...
شمارش نئوویو لابسا11 اردیبهشت 98
,

شمارش نئوویو لابسا (3)

در شمارش نئوویو لابسا که 2.5 ماه پیش ارائه شد به دنبال خاتمه موج D از مثلث همگرای تناوب معکوس بودیم. الگوی موج D به صورت دیامتریک در نظر گرفته شده بود که در آنجا موج g در حال خاتمه بود...
شمارش نئوویو نمودار وبیمه (10)8 اردیبهشت 99
,

شمارش نئوویو نمودار وبیمه (10)

در شمارش نئوویو نمودار وبیمه که حدود سه ما پیش ارائه کردیم ، پس از تکمیل الگوی مثلث همگرای تناوب معکوس به دنبال حرکت پسامثلثی خوبی بودیم که صحت آن را در گروی شکست قاطعانه مقاومت اول اعلامی دانستیم...
موج شماری نئوویو وتوصا (1)4 اردیبهشت 99
,

موج شماری نئوویو وتوصا (1)

برای موج شماری نئوویو وتوصا از کش دیتای خرداد 97 به بعد استفاده کرده ایم. تحلیل قسمت های قبلی انجام شده ولی فعلا به کار ما نمی آید و ارائه نمی شود و همین که می دانیم ناحیه رنج قبل از شروع شمارش ما ، موج E از یک فعالیت مثلثی بسیار بزرگ بوده است کفایت می کند.
آنالیز نئوویو ثباغ (3)4 اردیبهشت 99
,

آنالیز نئوویو ثباغ (3)

در این سهم روند صعودی قدرتمندی را شاهد هستیم و با بررسی امواج به راحتی مشخص می شود همه ی صعود های نزول های اصلی از جنس الگوهای کارکشن (تصحیحی) هستند. در این روند صعودی هیچ الگوی الیوتی تکمیل نیست بنابراین نتیجه قطعی تحلیل ادامه روند صعودی در بلند مدت است تا الگویی کامل شود...
تحلیل نئوویو نمودار شاخص خودرو
,

تحلیل نئوویو نمودار شاخص خودرو (9)

در آن تحلیل به دنبال یک فلت با موج c ناقص می گشتیم و گفتیم ریزش موج c صرفا فرصت خریدی برای این گروه می باشد. تا بدین جای کار آن تحلیل دقیقا رخ داد و با موج c کوتاهی که نشکیل شد ، الگوی فلت رانینگ (جاری) تکمیل و پس از آن حرکت بسیار شارپ و درخور این الگو اتفاق افتاده است...