تحلیل نئوویو ونوین (1)- کش دیتای ماهانه

تحلیل نئوویو ونوین (1)

تحلیل نئوویو بانک اقتصاد نوین (ونوین) : اگر به تحلیل نئوویو ونوین از سال 85 تا کنون نگاه کنیم ، فازهای مختلف صعودی و رنجی را خواهیم دید که همگی الگوی تصحیحی (کارکشن) هستند و در تجمیع آنها فعلا هیچ الگوی الیوتی تکمیل نیست. این موضوع به طور کلی…
تحلی نئوویو پلاسک 3 - کش دیتای ماهانه

آنالیز نئوویو پلاسک (3)

تحلیل نئوویو شرکت پلاسکوکار (پلاسک) : طبق آنالیز نئوویو پلاسک شماره (1) و (2) روند صعودی پیش بینی شده  رخ داد. البته به این نکته توجه داشته باشیم سناریوی اولیه برای این روند صعودی بخشیزه شدن بیشتر موج D بود. در واقع تصور ما از این صعود تشکی…
تحلیل نئوویو شاخص کل (9) - کش دیتای ماهانه

آنالیز نئوویو شاخص کل بورس (9)

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس تهران : در آنالیز نئوویو شاخص کل بورس تهران (8) که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده بود به روند صعودی بلند مدت شاخص کل و همچنین به نزدیکترین مقاومت در 300-310 هزار واحد اشاره کردیم و مشاهده شد پس از رسیدن قیمت به این ن…
تحلیل نئوویو خپارس 3

موج شماری نئوویو خپارس (3)

تحلیل نئوویو شرکت پارس خودرو (خپارس) در نئوویو سنتر : در موج شماری نئوویو خپارس شماره (1) و شماره (2) دو سناریو هم جهت تعیین کردیم. وقوع سناریوی اول با احتمال کمتر و سناریوی دوم با احتمال بیشتر است از این رو در این تحلیل هم با سناریوی دوم که بدبینانه …
تحلیل نئوویو وتجارت 02 - کش دیتای هفتگی

آنالیز نئوویو وتجارت (2)

تحلیل نئوویو بانک تجارت (وتجارت) : در ابتدا به بررسی  آنالیز نئوویو  وتجارت 1 بپردازیم ، همان‌طور که در تحلیل اول دیدیم تحلیل قیمتی و زمانی بسیار دقیق عمل کرد و از یک ماه پیش تاکنون روند صعودی برای این سهم آغاز شد ، روندی که در آن قیمت تا …
تحلیل الیوتی ذوب (4)- کش دیتای ماهانه

تحلیل الیوتی ذوب (4)

آنالیز نئوویو شرکت ذوب آهن (ذوب) : طبق تحلیل الیوتی ذوب (3) که انجام دادیم به دنبال مثلث همگرای تناوب استانداردی بودیم که موج E از آن در محدوده‌ی 125-140 پایان پذیرد و سپس حرکت پسامثلثی به صورت روندی صعودی شکل بگیرد. نکته آموزشی که باید بدان توجه کنید این…
تحلیل نئوویو کاما (1)

تحلیل نئوویو کاما (1)

موج شماری نئویو شرکت باما (کاما): در تحلیل نئوویو کاما با بررسی نمودار شرکت می‌بینیم که این سهم رشد خودش را از اواخر سال 94 آغاز کرده است. این سهم توانسته با تشکیل 7 فاز کارکشن (تصحیحی) در قالب الگوی دیامتریک خودش را به محدوده‌ی 1240 تومان برسا…
تحلیل نئوویو حفاری (1)

تحلیل نئوویو حفاری (1)

آنالیز نئوویو شرکت حفاری شمال (حفاری) : اگر به نمودار حفاری از سال 92-97 نگاه کنیم در تحلیل نئوویو حفاری مثلث واگرایی بسیار پیچیده را خواهیم دید که در طول 5 سال قیمت از محدوده ی 320 تومان تا 95 تومان طی این الگو کاهش پیدا کرده است. توجه کنید این …
تحلیل نئوویو خزامیا (10) - کش دیتای هفتگی

تحلیل نئوویو امواج خزامیا (10)

موج شماری نئوویو شرکت زامیاد (خزامیا) : در ابتدا به تحلیل نئوویو امواج خزامیا (شماره 9) دقت فرمایید. طبق تحلیل قبلی به دنبال تکمیل موج E از مثلثی بزرگ بودیم و پتانسیل فلت در کش دیتای ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. حرکت بعد از آن فلت اصلا شار…