تحلیل نئوویو شبندر (1)30 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو شبندر (1)

بر اساس تحلیل نئوویو شبندر صعود چند ماه گذشته را می توانیم در قالب موج (E) بررسی کنیم که حرکت پساالگویی فلت راننینگ است. در این موج به وضوح 3 حرکت از جنس کارکشن رخ داده است و اصلاح اخیر موج D از (E) می باشد...