موج شماری نئوویو شاخص کل (14)4 آبان 99
,

موج شماری نئوویو شاخص کل (14)

طبق موج شماری نئوویو شاخص کل انتظار داریم در مهمترین سناریوی محتمل در قالب الگوی زیگزاگ اعداد شاخص به 1.22 میلیون واحد برسد و سپس حمایت شود. دو تارگت زمانی مهم برای این زیگزاگ یکی محدوده ی ابتدای آدر ماه و دیگری محدوده ی ابتدای بهمن ماه 99 می باشد...
تحلیل نئوویو شاخص کل (13)30 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو شاخص کل (13)

طبق تحلیل نئوویو شاخص کل در حال حاضر از محدوده ی 2100000 واحد تا 1750000 واحد اصلاح شده است که نسبت به سقف خودش 16 درصد کاهش داشته و نسبت به کف قبلی در موج D کمی کمتر از 10 درصد اصلاح انجام داده است.
تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (12)29 اردیبهشت 99
,

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (12)

در تحلیل نئوویو شاخص کل که اسفند 98 ارائه کردیم به اهداف صعودی در محدوده ی 900 هزار واحد اشاره کردیم. با توجه به مومنتوم بالای بازار مقدار شاخص علاوه بر هدف چهارم به هدف بعدی در محدوده ی 1 میلیون واحد نیز رسیده است و پس از پر شدن ظرف زمانی نرمال وارد اصلاح شد...
آنالیز نئوویو شاخص کل
,

آنالیز نئوویو شاخص کل (11)

در ابتدا مایل هستم به آنالیز نئوویو شاخص کل در اشل 30 ساله بپردازم و سپس ادامه تحلیل 10 را انجام دهیم. اگر شاخص کل بورس را در 30 سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم به احتمال زیاد در شاخه (G) از دیامتریک هستیم.دومین تارگت نرمال موج (G) در این دیامتریک 560 هزار واحد است که در حال رسیدن به آن هستیم و سومین تارگت نرمال آن 1 میلیون و 650 هزار واحد است.
تحلیل الیوتی نمودار شاخص کل
,

تحلیل الیوتی نمودار شاخص کل (10)

تحلیل الیوتی نمودار شاخص کل تهران در نئوویو سنتر: در این جا می خواهیم به تحلیل الیوتی نمودار شاخص کل تهران در کش دیتای ماهانه بپردازیم و نتایج آن را مشاهده و با تحلیل های قبل مقایسه کنیم. در تحلیل قبلی به دنبال انتهای فاز سوم از الگوی دیامتر…
موج شماری نمودار شاخص کل
,

موج شماری نمودار شاخص کل (9)

موج شماری نمودار شاخص کل تهران در نئوویو سنتر : در موج شماری نمودار شاخص کل (8) که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده بود به روند صعودی بلند مدت شاخص کل و همچنین به نزدیکترین مقاومت در 300-310 هزار واحد اشاره کردیم و مشاهده شد پس از رسیدن قیمت به …