تحلیل نئوویو وتجارت (5)17 شهریور 99
,

تحلیل نئوویو بانک تجارت (5)

طبق تحلیل نئوویو بانک تجارت روند موج F از دیامتریک نزولی است و می تواند منجر به نصف شدن قیمت سهم شود! البته در شرایط عادی اصلاح بیش از 300 تومان برای این سهم کاملا دور از تصور بود ولی با شرایط افراطی و احتمالا دستکاری های انجام شده در بازار نصف شدن قیمت اکثریت سهام ها اصلا دور از ذهن نیست...
شمارش نئوویو وتجارت (4)
,

شمارش نئوویو وتجارت (4)

طبق شمارش نئوویو وتجارت قیمت سهم به اهداف حداقلی در محدوده ی 100 تومان و سود 150 درصدی تا کنون رسیده است.  اهداف میان مدتی و حتی بلند مدتی این سهم به شرح زیر است : 1- ناحیه 95-105 تومان 2- ناحیه 125-128 تومان 3- ناحیه 150-153 تومان 4- ناحیه  186-198 تومان
الگوی X موج وتجارت
,

الگوی X موج وتجارت (3)

تحلیل نئوویو بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر : دو ماهی از تحلیل نئوویو قبلی گذشته و در این تحلیل با تشکیل امواجِ بیشتر می خواهیم به الگوی X موج وتجارت که به دنبال آن بودیم بپردازیم و شرایط مختلف را با دید کارگاهی بررسی کنیم. دوستانی که…
تحلیل نئوویو وتجارت 02 - کش دیتای هفتگی
,

آنالیز نئوویو وتجارت (2)

تحلیل نئوویو بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر : در ابتدا به بررسی  آنالیز نئوویو  وتجارت 1 بپردازیم ، همان‌طور که در تحلیل اول دیدیم تحلیل قیمتی و زمانی بسیار دقیق عمل کرد و از یک ماه پیش تاکنون روند صعودی برای این سهم آغاز شد ، روندی که د…
تحلیل نئوویو نمودار وتجارت (1)
,

تحلیل نئوویو نمودار وتجارت (1)

تحلیل نئوویو بانک تجارت با نماد " وتجارت" در نئوویو سنتر : برای تحلیل نئوویو نمودار وتجارت اگر به کش دیتای هفتگی این سهم در ماه های اخیر نگاه کنیم ، صعودی نسبتا یک پارچه را خواهیم دید که آن را می توان در قالب الگوی دیامتریک در نئوویو تحلیل کر…