آنالیز نئوویو دلار (3)

آنالیز نئوویو دلار (3)

طبق آنالیز نئوویو دلار به ریال که حدود 3 ماه پیش ارائه شد به دنبال ادامه فاز صعودی در قالب موج D از یک فرآیند مثلثی بودیم. این سناریو تا کنون به خوبی کار کرده و با دقت مناسبی به وقوع پیوسته است...
آنالیز نئوویو دلار/ریال

تحلیل نئوویو دلار به ریال (2)

آنالیز نئوویو دلار/ریال در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو دلار به ریال که 3.5 ماه پیش ارائه کردیم محدوده های محتمل برای پایان نزول این جفت ارز را محاسبه کردیم و مشاهده کردید که قیمت 10 درصد بالاتر از اولین حمایت محاسبه شده بازگشت و تا حدی از ان…

تحلیل نئوویو دلار/ریال (1)

موج شماری نئوویو دلار/ریال در نئوویوسنتر در ابتدا توجه کنید نظر شخصی من این است که چارت هایی نظیر دلار/ریال (USD/IRR) قابلیت تحلیل درست را ندارند. دقیقا همانند شاخص کل بورس ، کلیات نمودار درست به نظر می رسد اما جزییات آن خیر! شخصا معتقدم داش…