آموزش تخصصی رسم کش دیتا - 6

آموزش تخصصی رسم کش دیتا (6)

آموزش تخصصی رسم کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت ششم) : من بحث کش دیتا رو تمام کرده بودم و نمی خواستم بیش از این ادامه بدم اما از آنجایی که بسیاری از افراد سوال می کنند که چطور این کش دیتا رو باید در نرم افزارهایی مثل داینامیک تریدر یا موتیو و…
آموزش تخصصی ترسیم کش دیتا - 5

آموزش تخصصی رسم کش دیتا (5)

آموزش تخصصی رسم کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت پنجم) : در درس های گذشته با رسم کش دیتای صحیح به طور کامل آشنا شدید . همان طور که می دانید کش دیتا را نمی توان به طور صحیح روی خود نرم افزار به صورت مستقیم ترسیم کرد چرا که خطاهایی در رسم به وج…
آموزش تخصصی ترسیم کش دیتا -4

آموزش تخصصی رسم کش دیتا (4)

آموزش تخصصی کشیدن کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت چهارم) : در 3 درس قبلی آموزش کامل کشیدن کش دیتا طبق  نظر آقای گلن نیلی بیان شد. اما هم اکنون به روش های ترسیم دیگر می پردازیم. یکی از روش های مرسوم  رسم کش دیتا بین افرادی که نئوویو کار م…
آموزش تخصصی رسم کش دیتا - 3

آموزش تخصصی رسم کش دیتا (3)

آموزش تخصصی رسم کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت سوم) : تا اینجا با قوانین رسم کش دیتا آشنا شدیم و حال می خواهیم بررسی کنیم ببینیم چه نرم افزار یا نرم افزار هایی می توانند ما را در رسم کش دیتا کمک کنند. آقای گلن نیلی تاکید می کند کش دیتا با…
آموزش تخصصی رسم کش دیتا - 2

آموزش تخصصی رسم کش دیتا (2)

آموزش تخصصی رسم کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت دوم) : همان طور که گفته شد کش دیتا ، خطی است که با استفاده از دو نقطه High و Low ترسیم می شود. دو نکته ی مهم در ترسیم کش دیتا وجود دارد که باید بدان توجه کرد : 1- پیدا کردن تقدم و تاخر High و Low 2- ترسیم …
آموزش تخصصی رسم کش دیتا - 1

آموزش تخصصی رسم کش دیتا (1)

آموزش تخصصی رسم کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت اول) : توجه : قبل از بیان مباحث مربوط به ترسیم کش دیتا ، تا جایی که در سایت های فارسی زبان سرچ کردم ، هیچ متن کامل و ویدیوی آموزشی صحیح را نیافتم. یا توضیحات اجمالی و کلی بودند و یا به کل اشتبا…