تحلیل تکنیکال ورنا

تحلیل تکنیکال ورنا (1)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری رنا (ورنا) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال ورنا این سهم در طول 7 ماه گذشته روندی صعودی را در کانال صعودی پیموده است اما هم اکنون دقیقا روی خط روند صعودی خود قرار دارد. کندل فعلی ورنا روی حمایت خط روند نشانی از حمایت ندار…
تحلیل تکنیکال پلاسک

تحلیل تکنیکال پلاسک (1)

تحلیل تکنیکال پلاسکوکار سایپا (پلاسک) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال پلاسک این سهم را می توان در یک کانال 8 ماهه به صورت صعودی  کانال کشی کرد. همان طور که می بینید قیمت با برخورد به سقف کانال راهی نزول به سمت کف کانال شده است.  تحلیل نمودا…
تحلیل تکنیکال وخارزم

تحلیل تکنیکال وخارزم (1)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال وخارزم این سهم را می توان در یک کانال صعودی به صورتی که در نمودار زیر آمده کانالیزه کرد. این سهم هم اکنون در حال رسیدن به کف کانال و حمایت ناشی از آن است. به نم…
تحلیل تکنیکال بکهنوج

تحلیل تکنیکال بکهنوج (1)

تحلیل تکنیکال تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال بکهنوج این سهم را می توان توسط کانال بابسون کانالیزه کرد. این سهم پس از برخورد به سقف کانال با توجه به کاهش مومنتوم بازار روند اصلاحی را به سمت کف کانال آغاز ک…
روند شاخص کل بورس

روند شاخص کل بورس (3)

بررسی روند شاخص کل بورس تهران در نئوویو سنتر : دیروز شاخص کل بورس با ثبت بیشترین افت در تاریخ وجودیش کارش را به پایان رساند و اما و اگرهایی را در پیش بینی روند شاخص کل موجب شد. البته بیشترین افت به لحاظ مقداری بود وگرنه شاید به لحاظ درصدی افت و خی…
تحلیل تکنیکال دکوثر

تحلیل تکنیکال دکوثر (1)

تحلیل تکنیکال داروسازی کوثر (دکوثر) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال دکوثر این سهم پس از عبور از سقف کانال اول در قالب کانال صعودی با شیب بیشتر حرکت پرشتابی را انجام داده است. طی این صعود قیمت 7.5 برابر شده است و سودی بیش از 650 درصد را ش…
تحلیل تکنیکال وسبحان

تحلیل تکنیکال وسبحان (1)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری سبحان (وسبحان) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال وسبحان در کانال صعودی  8 ماهه  در نوسان بوده است که با هیجان بیش از حد فروشندگان امروز کف کانال شکسته شده و هشدار تغییر روند به لحاظ تکنیکی صادر شده است. اهداف کلاسیک …
تحلیل تکنیکال غمارگ (1)

تحلیل تکنیکال غمارگ (1)

تحلیل تکنیکال مارگارین (غمارگ) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل تکنیکال غمارگ این سهم در یک کانال صعودی بسیار تمیز صعود کرده است که فقط یک بار از سقف کانال عبور کرده و تا محدوده ی مدین لاین کانال دوم پیش رفته است. در اخرین صعود سهم قیمت به سقف کانا…
تحلیل تکنیکال شگل (2)

آنالیز تکنیکال شگل (2)

تحلیل تکنیکال گلتاش (شگل) در نئوویو سنتر : در ابتدا به آنالیز تکنیکال شگل (1) نگاه کنید ، هما نطور که می بینید طبق پیش بینی روند نزولی شگل ادامه یافته و سقف کانال اول نتوانسته جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد. در این تحلیل چون نوع دیتا را تغییر…