اصول امواج الیوت (رابرت بالان- انگلیسی)

یکی از کتاب های الیوتی که به زبان ساده در مورد کارکشن های کامپلکس صحبت کرده است ، کتاب اصول امواج الیوت نوشته ی رابرت بالان می باشد. هر چند این سبک کامل نیست و در مورد نحوه ی ترکیبات مجاز کامپلکس ها صحبت نکرده ، اما همچنان جزو کتب خوب در حوز…

کتاب گلن نیلی (نسخه انگلیسی)

کتاب استادی در تئوری موجی الیوت : مطالعه نسخه اصلی کتاب نئوویو گلن نیلی را به همه دوستانی که با زبان تخصصی الیوت آشنایی دارند ، توصیه می کنم. هر چند ترجمه فارسی آن موجود و مناسب است اما برای فهم کامل مطالب و دوری از اشتباهات جزئی کتاب فارس…

کتاب نئوویو (نسخه فارسی)

کتاب استادی در تئوری موجی الیوت در نئوویو سنتر : کتاب نئوویو استاد گلن نیلی غنی ترین و پربارترین کتاب الیوتی موجود در دنیا می باشد. عنوان این کتاب ، استادی در تئوری موجی الیوت است که توسط آقای ناصر دادگستر ترجمه شده و انتشارات سیمین دخت آن را منت…