,

تعداد تک موج ها و ساختار

بین تعداد تک موج ها و ساختار هیج رابطه ی مطمئنی وجود ندارد. الیوت کاران ارتودوکس به اشتباه ساختار ایمپالس را 5 موجی و ساختار کارکشن را 3 موجی تعریف می کنند و این ایده ی غلط ، سنگ بنای اشتباهات رایج می شود و آنها نمی توانند هیچگاه با کارکشن …
امواج ایمپالس
,

الزامات حداقلی امواج ایمپالس

نکات کاربردی نئوویو سنتر : امواج ایمپالس امواج ایمپالس باید خصوصیات زیادی داشته باشند و این خصوصیات به الزامات حداقلی و حداکثری تقسیم بندی می شوند. به صورت خیلی کلی برای بررسی یک موج ایمپالس باید حدود 15 قانون مختلف را چک کنیم اما معمولا با س…
,

خاتمه الگوهای الیوتی در نئوویو

بر خلاف دروس تحلیل تکنیکال که پیوت های ماژور اهمیت بسیار زیادی دارند ، در الیوت پیوت های ماژور می توانند انتهای الگوهای الیوت باشند و می توانند نباشند! اغلب الگوهای الیوتی ، به خصوص اگر الگوها ، روندهای بزرگ را خاتمه بخشند معمولا روی پیوت …
,

منظور از WXY و WXYXZ چیست؟

حروف W و Y و Z هر کدام به تنهایی یک کارکشن استاندارد می باشد و منظور از wxy و wxyxz الگوی ترکیبی غیر استاندارد دو گانه و سه گانه است.متاسفانه بسیاری از الیوت کاران ارتودوکس به دلیل عدم شناخت کارکشن ها با سرعت زیادی W و Y و Z را روی پیوت های اصلی یک کارکشنی که نمی دانند چیست! نصب می کنند...
,

کارکشن های کامپلکس

در کارکشن های استاندارد وقتی امواج از حالت تک موج خارج می شوند ، کارکشن از حالت ساده استاندارد به کامپلکس استاندارد تبدیل می شود ، نکته ی مهم در این فرآیند این است که در این حالت درجه ی کارکشن افزایش پیدا نمی کند مگر اینکه قسمت ایمپالس از کارکشن ب…
انواع کارکشن ها
,

انواع کارکشن ها

تقسیم بندی انواع کارکشن ها در نئوویو : کارکشن ها (الگوهای تصحیحی) از دیدگاه های متفاوتی می توانند دسته بندی شوند که در این جا  آن ها را به 5 دسته تقسیم می کنیم : 1-فلت Flat 2- زیگزاگ Zigzag 3- مثلث Triangle 4- دیامتریک Diametric 5- سیم…