نمودار حسابی و لگاریتمی

منظور از WXY و WXYXZ چیست؟

لیبل گذاری کارکشن های کامپلکس : در نکات کاربردی قبلی تمامی کارکشن های مجاز الیوت را دسته بندی کردم و هیچ کارکشن دیگری وجود ندارد که در آن دسته بندی جای نگیرد. در این متن قصد دارم به یکی از رایج ترین اشتباهات الیوت کاران ارتودوکس (سنتی) بپردا…
نمودار حسابی و لگاریتمی

کارکشن های کامپلکس

در کارکشن های استاندارد وقتی امواج از حالت تک موج خارج می شوند ، کارکشن از حالت ساده استاندارد به کامپلکس استاندارد تبدیل می شود ، نکته ی مهم در این فرآیند این است که در این حالت درجه ی کارکشن افزایش پیدا نمی کند مگر اینکه قسمت ایمپالس از کارکشن ب…
نمودار حسابی و لگاریتمی

انواع کارکشن ها

کارکشن ها به 5 دسته تقسیم می شوند : 1-فلت Flat 2- زیگزاگ Zigzag 3- مثلث Triangle 4- دیامتریک Diametric 5- سیمتریکال Symmetrical به این 5 کارکشن ، کارکشن های استاندارد می گوییم. در شکل زیر می توانید این 5 کارکشن را که در حالت های نرمال و ساده ، ترسیم …
نمودار حسابی و لگاریتمی

ایمپالس رونددار و حرکت رونددار

ساختار ایمپالس در الیوت ساختاری است که داری ویژگی های خاص زیادی می باشد ، برای مثال وجود موج ممتد از الزامات آن است و حتما حرکت روند دار (از منظر کلاسیک) را رقم خواهد زد و ساختار کارکشن در الیوت به منظور حرکتی در خلاف جهت ساختار ایمپالس خواهد ب…
انتهای موج 2 - نکات کاربردی در نئوویو سنتر

انتهای موج 2

انتهای موج 2 در الگوی شتابدار کجاست؟  موج 2 کارکشن (تصحیحی) است و بستگی به نوع کارکشنی که در این موج رخ می دهد ، انتهای موج 2ام می تواند در دامنه ی موج 1 تمام شود و یا می تواند در ورای دامنه ی موج 1 تمام شود. علت اینکه در برخی مواقع انتهای م…
نمودار حسابی و لگاریتمی

موج 5 ناقص

شرایط وجود موج 5 ام ناقص در ایمپالس رونددار (شتابدار) : در ایمپالس رونددار برای اینکه موج 5 ناقص  (5th Failure) شود ، 4 شرط باید به صورت همزمان موجود باشد : 1-موج 3 ممتد باشد. 2-موج 4 بزرگتر از موج 2  باید و ترجیحا زمان بیشتری نسبت به…
نمودار حسابی و لگاریتمی

بازگشت موج 2

میزان بازگشت مجاز برای موج 2 : موج 2 در ایمپالس رونددار به هیچ عنوان نمی تواند بیش از %61.8 از موج 1 را ریتریس کند و بازگشت 99 درصدی صرفا یک بحث تئوریک است که فقط در ایمپالس ترمینال چنین بازگشتی امکان پذیر می باشد.     &nb…
نمودار حسابی و لگاریتمی

نمودار حسابی و لگاریتمی

تفاوت نمودارهای حسابی با لگاریتمی : متاسفانه در بازار سرمایه همچنان تفاوت های دو نمودار حسابی و لگاریتمی مغفول باقی مانده است و اکثریت افراد درک درستی از این دو نوع نمودار ندارند. قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیت…