آموزش سریع و کاربردی داینامیک تریدر

Pen-Icon-02

نویسنده : حسین حیدرپور

Time-Icon-01

زمان مطالعه : 2 ساعت

Calendar-Icon-01

تاریخ : 21 مرداد 1394

آموزش سریع و کاربردی نرم افزار داینامیک تریدر

برای مشاهدۀ آموزش سریع و کاربردی داینامیک تریدر در نئوویو سنتر آموزش 2 ساعته نرم افزار داینامیک تریدر می توانید ویدیوی زیر را مشاهده و در صورت لزوم دانلود فرمایید :