موج شماری کاما (4)

Pen-Icon-02

نویسنده : حسین حیدرپور

Time-Icon-01

زمان مطالعه : 6 دقیقه

Calendar-Icon-01

تاریخ : 19 دی 1402

Pic-23Dec2023-02

از موج شماری کاما که قبلا انجام دادیم مدت زیادی گذشته است و لذا تحلیل جدیدی را در اینجا انجام می‌دهیم. با توجه تعدیلات صورت گرفته در این مدت اعداد روی نمودار تغییر کرده و تقریبا نصف تحلیل قبلی شده است.

از دید من پایان کارکشن کاما در آبان 1401 رخ داده است و پس از آن رالی بلند مدتی سهم آغاز شده است. هم اکنون در دومین قسمت این حرکت صعودی بلند مدت قرار داریم.

به موج شماری کاملا که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

موج شماری کاما (4)

موج شماری کاما (4) توسط حسین حیدرپور

حرکت صعودی اول که در قالب موج A آن را نام گذاری کردیم موجب 5 برابر شدن قیمت سهم گردید و سپس وارد فاز نزولی‌ای شده‌ایم که آن را B می‌نامیم.

هدف از این تحلیل بررسی ساختار موج B است. از دید من ساختار موج B تکمیل نیست و هم اکنون قیمت در حال ساخت کارکشنی زمان‌بر به صورت الگوی دیامتریک یا سیمتریکال است. موج f از این الگو در قالب الگوی زیگزاگ پایان یافته و نزول فعلی موج g از این الگو خواهد بود.

انتظار داریم موج g حدود 2-1.5 ماه طول بکشد و سپس حرکت صعودی بعدی شکل بگیرد. اواسط بهمن 1402 یک و نیم ماه آن پر می‌شود و لذا در آنجا باید روی سطوح بازگشتی مهم به دنبال معاملۀ خرید بود.

اگر با الگوی دیامتریک طرف باشیم انتظار داریم حرکت پساالگویی 890 تومان را به راحتی بشکند و اگر الگوی مذکور سیمتریکال باشد‌، پس از موج g دو موج h و i نیز خواهیم داشت و سپس حرکت صعودی 890 تومان را خواهد شکست.

الگوی سیمتریکال در بهار 1403 تکمیل خواهد شد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق شمارش نئوویو کاما دو ناحیۀ مهم برای پایان کارکشن موج B در نظر داریم :

1- ناحیۀ 420-385 تومان

2- ناحیۀ 345 تومان

3- ناحیۀ 300 تومان

تصور می‌کنم موج نزولی فعلی روی ناحیۀ 1 یا 2 تمام شود و بعید است قیمت کاما بخواهد به محدودۀ سوم برسد مگر اینکه بازار دچار ضعف زیادی شود. پس از صرف زمان 2-1.5 ماه از زمان فعلی و با دیدن علایم بازگشتی روی ناحیه‌های فوق (به خصوص ناحیۀ 2 یا 3) می‌توانید اقدام به خرید سهم کنید.

هدف اولیه همان 890 تومان است که باید پس از شروع رالی صعودی جدید آپدیت شود.