تحلیل نئوویو خساپا (15)

Pen-Icon-02

نویسنده : حسین حیدرپور

Time-Icon-01

زمان مطالعه : 5 دقیقه

Calendar-Icon-01

تاریخ : 24 خرداد 1400

Pic-23Dec2023-03

در مورد موج شماری خساپا در روندهای گذشته بارها تحلیل‌های جامعی را در قالب ویدیو و پست ارائه کردیم و هم اکنون از تکرار آنها پرهیز می کنیم و صرفا به بررسی شاخه آخر نزولی خواهیم پرداخت.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی می‌توانید به ” موج شماری نئوویو خساپا (11) ” رجوع بفرمایید.

در حرکت فعلی این سهم به دنبال الگوی ترکیبی دوگانه بودیم که می‌دانید از این الگو قسمت اول به صورت کامل تشکیل شده است و قسمت دوم در حال تشکیل است و لذا هر جایی که پتانسیل تکمیل قسمت دوم وجود داشته باشد ، تحلیل آپدیت خواهد شد.

در آخرین موج شماری خساپا که ابتدای بهمن 99 ارائه کردیم معامله‌ای با پتانسل الگوی فلت را پیشنهاد دادیم و ذکر کردیم که اگر رالی انجام شده، کُند باشد ، این فلت سه قسمت اول از مثلث یا دیامتریک خواهد شد. صعودی که طبق تحلیل قبلی رخ داد باعث شد قیمت از محدوده ی  184 تا 268 تومان (حدودا 45 درصد) رشد نماید اما با این حرکت آرام سقف قبلی شکسته نشد.

به شمارش نئوویو خساپا که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

موج شماری خساپا (12)

موج شماری خساپا (12) در نئوویو سنتر

در حال حاضر با تکمیل الگوی مثلث خنثی تناوب معکوس در انتهای ترکیبی دوگانه مجددا پتانسیل صعود محیا شده است و قطعا قیمت صعود خواهد کرد. بنابراین خرید این سهم در محدوده ی 150-160 تومان ریسک اندکی دارد. این ریسک صرفا ناشی از گسترش افراطی کارکشن قسمت دوم و دیامتریک شدن آن است وگرنه خساپا با اصلاح 75 درصدی نسبت به سقف و بازگشت قیمت روی یکی از مهمترین و البته پایین‌ترین سطوح، پتانسیل رالی قوی را داراست.

با توجه به موارد مذکور که در موج شماری خساپا بیان شد حد ضرر این تحلیل را در 145 تومان قرار می دهیم و اهداف آن ناحیه 400 تومان به بالاست و نرمال آن است که سقف 600 تومانی شکسته شود اما فعلا در مورد اهداف صحبت نخواهیم کرد چرا که تاییدیه‌های این نزول افراطی را به طور قطعی نگرفته‌ایم.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طیق موج شماری خساپا اگر الگوی ترکیبی دوگانه خاتمه مثلث سناریوی واقعی این سهم باشد با دو اتفاق همزمان رخ دهد ، یکی شکست سریع خط روند در ناحیه 200 تومان و دیگری شگست ناحیه 255 تومان. در این صورت می‌توانیم با احتمال بالا بگوییم خساپا وارد روند صعودی میان مدت شده است و اگر این رخ ندهد می توانیم بگوییم قسمت دوم ر حال توسعه به سمت الگوی دیامتریک است.

توجه کنید با رسیدن قیمت به ناحیه 200 تومان استاپ را حتما به 162 تومان منتقل کنید تا طبق موج شماری خساپا گسترش احتمالی الگو ضرری به شما وارد نکند.