تحلیل نئوویو لکما (2)

Pen-Icon-02

نویسنده : حسین حیدرپور

Time-Icon-01

زمان مطالعه : 6 دقیقه

Calendar-Icon-01

تاریخ : 27 فروردین 1402

Pic-23Dec2023-02

از آخرین تحلیل نئوویو لکما مدت زیادی می‌گذرد و لذا در ابتدا یادآوری اجمالی از آنچه گذشت ارائه می‌کنم.

در آپدیت سریع قبلی در تاریخ مرداد 1400 در میانۀ کارکشن لکما و به دنبال حرکت صعودی کوچکی بودیم که رخ داد و پس از آن قسمت‌های دیگر کارکشن تشکیل شد که پرداختن به آنها در زمان کنونی خاصیتی ندارد.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی و آپدیت های سریع مرتبط با آن می‌توانید به ” تحلیل نئوویو نمودار لکما (1) ” رجوع بفرمایید.

پس از کارکشن مذکور که حدود 27 ماه به طول انجامید هم اکنون انتظار داریم این سهم برای بلند مدت وارد مسیری صعودی شود که به صورت کامپلکس باشد که خودش شامل بخش‌های صعودی و نزولی/رنج متعددی است.

هدف از تحلیل فعلی دنبال کردن این مسیر صعودی بلند مدت است.

به تحلیل نئوویو لکما که در کش دیتای ماهانه و از کف مذکور ترسیم شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو لکما (2)

تحلیل نئوویو لکما (2) توسط حسین حیدرپور

در مسیر صعودی کنونی تعداد تک موج کمی داریم و لذا آنچه مشخص است اینکه :

اولا در قسمت ابتدایی از مسیر صعودی مذکور قرار داریم که در آینده آن را موج A می‌نامیم و ثانیا هیچ الگویی هم اکنون تکمیل نیست و لذا انتظار داریم حرکت صعودی ادامه یابد تا الگوی نئوویوی شفافی تشکیل شود.

چون تعداد تک موج کمی داریم فعلا بیش از یک سناریو را باید دنبال کنیم و لذا در نمودار بالا سناریوی محتمل را می‌بینید. توجه کنید نقطه چین‌ها صرفا مسیر کلی را نشان می‌دهند و لذا لزومی به تشکیل عینی دیامتریک به شکلی که ترسیم شده وجود ندارد.

سناریوی دیگر در صورت فیلد شدن این سناریو در آپدیت‌های سریع بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این سناریو خاتمۀ زود هنگام‌تری نسبت به سناریوی موجود در نمودار بالا دارد و با آنالیز زمانی لکما همخوانی بهتری دارد اما آنالیز قیمتی آن از شانس پایین‌تری نسبت به تحلیل فعلی برخوردار است.

بر اساس آنالیز زمانی انتظار داریم کل روند صعودی این سهم حداقل 17 ماه و حداکثر (نرمال) 69 ماه طول بکشد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

بر اساس تحلیل نئویو لکما روند این سهم صعودی ارزیابی می‌شود و تا موج A خاتمه نیابد این صعود پا برجاست.

برای این حرکت صعودی فعلی (موج A) اهداف زیر متصور است :

1- ناحیه 155 تومان

2-ناحیه 220-197 تومان

طبق تحلیل لکما انتظار داریم در طول ماه‌های آتی با رسیدن قیمت به نواحی فوق و افزوده شدن تک موج‌های جدید حرکت صعودی خاتمه یابد و سپس وارد موج B به صورت نزولی/رنج شویم.