مجموعه تحلیل های نئوویو سنتر

بر طبق موج شماری نئوویو آریا در حال حاضر سهم در موج اصلاحی B قرار دارد که تا کنون علی رغم ریزش های شدید بازار اصلاح قیمتی شارپ نداشته است.به نظر می رسد سهم در این موج قصد تشکیل الگوی دیامتریک/سیمتریکال را دارد که اکنون در موج f  از آن قرار داریم…

بر طبق موج شماری نئوویو غفارس کارکشن غیر استاندارد با یک زیگزاگ با موج B  بخشیزه شروع شده و در ادامه X موج به صورت الگوی مثلث همگرای جاری با تناوب استاندارد شکل گرفته که مومنتوم حرکت بعدی که یک دیامتریک شیبدار است را به صورت منطقی توجیه می‌کند…

بر اساس موج شماری نئوویو کرمان که قبلا ارائه کردیم حمایت کلیدی 6700-6400 تومان را داشتیم که قیمت واکنش مناسبی نسبت به آن داشت و عملکرد دقیقی از خود به نمایش گذاشت. در این جا دو سناریو مد نظرمان بود ، یکی بازگشت در قالب موج b و یکی  شکست این حمایت مهم در قالب الگوی زیگزاگ…

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید مطابق موج شماری نئوویو قرن فرایند اصلاحی را در قالب یک الگوی رنج زمانی سپری می‌کند و تا‌کنون تمایل چندانی به ریزش قیمتی از خود نشان نداده است. برای این فعالیت در قالب موج B الگوی مثلث خنثی فرض شده است

طبق موج شماری نئوویو شستا که ملاحظه می‌فرمایید هیچ الگویی در این سهم تکمیل نیست که منتظر ایجاد رالی قدرتمندی باشیم از طرفی خاطرمان هست که شستا در روزهای صعودی و پر مومنتوم 5 ماهه اول سال 99 هر روز چه تاثیر عجیب و غریبی بر افزایش بی مهابای شاخص کل بورس داشت!

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید