آپدیت سریع

بخش آپدیت سریع در ذیل تحلیل‌های اصلی نوشته می‌شود و هدف از آن بررسی سریع موقعیت کنونی سهم است.

در صورتی که تغییرات عمده‌ای در جایگاه امواج ایجاد نشود به جای تحلیل جدید ، آپدیت سریع را ارائه خواهیم کرد.

از اردیبهشت 99 تاکنون تحلیل‌های زیادی در قالب آپدیت سریع ارائه شده است که در این قسمت می‌توانید تعداد آنها را مشاهده فرمایید :

140

آپدیت سریع تا انتهای اسفند 1401