مجموعه تحلیل های تکنیکال نئوویو سنتر

سقف کانال خساپا

تحلیل تکنیکال سایپا (خساپا) در نئوویو سنتر : در تحلیل تکنیکال خساپا (2) که در ادامه تحلیل نئوویو آن انجام شد خرید این سهم در ناحیه 175 تومان را توصیه کردیم و مشاهده کردید قیمت توانست تا سقف کانال خودش در محدوده ی 390-400 پیشروی کند. این خرید سودی در محدوده ی 130% در کوتاه […]

آنالیز تکنیکال وخارزم

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال وخارزم که اواخر مهر ماه ارائه شد دو ناحیه حمایتی برای خرید سهم پیشنهاد شد و مشاهده کردید قیمت دقیقا از روی حمایت دوم در ناحیه 160 تومان بازگشت. در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال وخارزم […]

آنالیز تکنیکال پدرخش

تحلیل تکنیکال درخشان تهران (پدرخش) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال پدرخش که در هفته های اخیر انجام شد سه ناحیه حمایتی برای بازگشت سهم محاسبه و ارائه شد و دیدیم قیمت از روی حمایت دوم بازگشت. در تحلیل قبلی با توجه به اطلاعات موجود کانالی را ترسیم کرده بودیم که در این تحلیل […]

آنالیز تکنیکال خزامیا

تحلیل تکنیکال زامیاد (خزامیا) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال خزامیا که در طول ماه های گذشته ارائه شد این سهم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با تکنیک چنگال اندروز مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت تاریخی سهم در محدوده ی 175 تومان در ابتدا جلوی صعود بیشتر قیمت را گرفت […]

آنالیز تکنیکال وتجارت

تحلیل تکنیکال بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال وتجارت که چندی پیش ارائه شد حمایت های کلیدی و مهمی را که پشت سر هم قرار گرفته بود بیان کردیم و خرید این سهم را در ناحیه 40-45 تومان کم ریسک اعلام کردیم. مشاهده کردیم در ناحیه حمایتی اعلام شده نوسانات مثبتی […]

آنالیز تکنیکال مرقام

تحلیل تکنیکال ایران ارقام (مرقام) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال مرقام که در هفته های گذشته انجام شد نواحی حمایتی مهمی را برای انتهای نزول پیش بینی کردیم و مشاهده کردید که قیمت از حمایت ناحیه 502 تومان بازگشت. در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” الگوی هارمونیک مرقام (2) […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید