مجموعه تحلیل های نئوویو بورس تهران در نئوویو سنتر

برای تحلیل نئوویو خلنت از قسمت های انتهایی نمودار استفاده شده است تا شرایط خرید در قیمت های جاری بررسی شود. توجه کنید به طور کلی سهم لنت ترمز ایران نمودار مناسبی برای موج شماری ندارد و در پاره ای از قسمت های چارت هیچ الگوی الیوتی دیده نمی شود از این رو نمی توان از آن تحلیل بلند مدتی ارائه کرد مگر این که به سرهم بندی قسمت های گذشته چارت پرداخت…

آخرین تحلیل نئوویو خساپا در بهمن سال گذشته و در انتهای موج F از دیامتریک انجام شد. برای انتهای موج F از الگوی دیامتریک محدوده قیمت 315-275 تومان محاسبه شده بود که مشاهده کردید در نهایت قیمت تا کف 290 تومان ریزش خوبی را در قالب این موج انجام داد.پس از آن شرکت سایپا برای افزایش سرمایه حدودا 400 درصدی بست و پس از 2 ماه بسته بودن با گپ 100 درصدی باز شد…

برای تحلیل نئوویو کلر پارس دیتای زیادی موجود نیست و از طرفی چون این سهم به تازگی در بورس عرضه شده است به لحاظ تکنیکی تحلیل آن کمی مشکل است. در ابتدا دقت کنید این سهم از قیمت 2950 تومان تا قیمت 8756  تومان به صورت صف خرید رشد کرده است و این رشد بدون عرضه و بدون مشارکت جدی باعث مشکلاتی در چارت شده است…

در تحلیل نئوویو شاخص کل که اسفند 98 ارائه کردیم به اهداف صعودی در محدوده ی 900 هزار واحد اشاره کردیم. با توجه به مومنتوم بالای بازار مقدار شاخص علاوه بر هدف چهارم به هدف بعدی در محدوده ی 1 میلیون واحد نیز رسیده است و پس از پر شدن ظرف زمانی نرمال وارد اصلاح شد…

از آخرین تحلیل نئوویو مفاخر حدودا دو سال می گذرد و هر چند سیگنال آن تحلیل در محدوده ی 200 تومان بسیار عالی بود اما فرصت نکردیم آن تحلیل را بروز کنیم.همان طور که ملاحظه می کنید شاخه صعودی فعلی را به لحاظ نئوویوی می توانیم در قالب الگوی ترکیبی دوگانه زیگزاگ به علاوه دیامتریک تحلیل کنیم…

چندین سناریوی مختلف برای تحلیل نئوویو خپارس در طول یک سال گذشته ارائه شده است و طبق این تحلیل ها به دنبال الگوی مثلث خنثی بودیم و توانستیم چند بار سیگنال های خوبی را با توجه به کارکشن های کوچکتر تشکیل شده بدهیم که اولین سیگنال داده شده در محدوده ی 100 تومان اعلام شد …

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید