تحلیل نئوویو دماوند

/توسط

تحلیل نئوویو دماوند (1)

برای تحلیل نئوویو دماوند از سه تایم فریم مختلف استفاده کردیم که در این جا صرفا به بررسی کش دیتای ماهانه در قسمت انتهایی می پردازیم. در کش دیتای ماهانه یکی از بهترین سناریوهای موجود که می توان برای سهم تولید نیروی برق دماوند در نظر گرفت ، الگوی ترکیبی دوگانه شروع شده با مثلث واگراست...

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید