تحلیل نئوویو حفاری

/توسط

موج شماری نئوویو حفاری (4)

طبق موج شماری نئوویو حفاری الگوی فلت طویل به پایان خود بسیار نزدیک شده است و انتظار صعود قیمت را داریم و برای صعود قیمت دو سناریو مد نظر است : یکی موج d از فعالیت مثلثی و دیگری حرکت پساالگویی فلت طویل...

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید