مجموعه تحلیل های نئوویو حفاری در نئوویو سنتر

طبق موج شماری نئوویو حفاری الگوی فلت طویل به پایان خود بسیار نزدیک شده است و انتظار صعود قیمت را داریم و برای صعود قیمت دو سناریو مد نظر است : یکی موج d از فعالیت مثلثی و دیگری حرکت پساالگویی فلت طویل…

آنالیز نئوویو حفاری

تحلیل نئوویو حفاری شمال (حفاری) در نئوویو سنتر: در آنالیز نئوویو حفاری که اواخر مهرماه 98 انجام شد به پتانسیل تشکیل الگوی مثلث دوبل در حفاری اشاره کردیم و حد سود های میان مدتی را محاسبه کردیم. همان طور که ملاحظه کردید به تارگت 900 تومانی رسیدیم و نسبت به سیگنالی که در محدوده ی […]

الگوی مثلث دوبل در حفاری

تحلیل نئوویو شرکت حفاری شمال (حفاری) در نئوویو سنتر : در این تحلیل می خواهیم به بررسی الگوی مثلث دوبل در نماد حفاری بپردازیم اما قبل از آن شرایط تحلیل قبلی این سهم را بررسی می کنیم. در تحلیل نئوویو حفاری (1) به بررسی ساختار صعودی این سهم پرداختیم. ساختار موج A یک الگوی ترکیبی […]

آنالیز نئوویو شرکت حفاری شمال (حفاری) : اگر به نمودار حفاری از سال 92-97 نگاه کنیم در تحلیل نئوویو حفاری مثلث واگرایی بسیار پیچیده را خواهیم دید که در طول 5 سال قیمت از محدوده ی 320 تومان تا 95 تومان طی این الگو کاهش پیدا کرده است. توجه کنید این تحلیل درخواستی است و […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید