مجموعه تحلیل های نئوویو حکشتی در نئوویو سنتر

طبق تحلیل نئوویو حکشتی تجمیع دیگری که می توان انجام داد که با منطق و همچنین تحلیل تایم بالاتر همخوانی خوبی دارد این است که به جای این که کارکشن های دوم ، سوم و چهارم را در قالب امواج b ،  c و d تحلیل کنیم این سه کارکشن را در قالب الگوی دوگانه سه تایی تحلیل کنیم…

آنالیز نئوویو حکشتی

تحلیل نئوویو حکشتی (کشتیرانی ایران) در نئوویو سنتر : در آنالیز نئوویو حکشتی که حدودا 3 ماه پیش ارائه شد دو سناریوی کاملا هم جهت ارائه شد و مشاهده کردید که سناریوی اول به دقت زیادی به وقوع پیوست. در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل نئوویو حکشتی (1) ” کلیک […]

تحلیل نئوویو کشتیرانی ایران (حکشتی) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل نئوویو نمودار حکشتی اگر به نمودار این سهم در کش دیتای ماهانه نگاه کنیم این سهم شروع حرکت صعودی خودش را از محدوده ی 300 تومان آغاز کرده است. هم اکنون سه فاز کازکشن صعودی تشکیل شده است و تجمیع این سه فاز هیچ […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید