مجموعه تحلیل های نئوویو کرمان در نئوویو سنتر

تحلیل نئوویو کرمان

تحلیل س.توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) در نئوویوسنتر : در تحلیل نئوویو کرمان که پیش رو دارید به بررسی رفتار این سهم  در کش دیتای هفتگی پرداخته ایم. به نظر می رسد این سهم در حال تشکیل مثلث همگرای جاریست و هم اکنون در موج D از آن قرار داریم. موج D که موجی […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید