مجموعه تحلیل های نئوویو شاخص خودرو در نئوویو سنتر

تحلیل نئوویو نمودار شاخص خودرو

در آن تحلیل به دنبال یک فلت با موج c ناقص می گشتیم و گفتیم ریزش موج c صرفا فرصت خریدی برای این گروه می باشد. تا بدین جای کار آن تحلیل دقیقا رخ داد و با موج c کوتاهی که نشکیل شد ، الگوی فلت رانینگ (جاری) تکمیل و پس از آن حرکت بسیار شارپ و درخور این الگو اتفاق افتاده است…

تحلیل نئوویو شاخص خودرو در نئوویو سنتر : در این تحلیل می خواهیم به احتمال وجود الگوی فلت با موج B قوی بپردازیم اما قبل از آن توضیحی در مورد تحلیل قبلی ارائه می شود. در تحلیل قبلی شاخص خودرو در شاخه نزولی قرار داشت و برای اتمام آن به حمایت بسیار مهم 30000 واحد […]

شمارش امواج الیوت شاخص خودرو (7)

شمارش امواج الیوت شاخص خودرو در نئوویو سنتر : شاخص خودرو طبق پیش بینی که در شمارش امواج الیوت شاخص خودرو 6 داشتیم به صعود خود ادامه داد و علاوه بر تارگت مینیمم به تارگت میان مدت هم رسید و مقداری هم از آن عبور کرد. نکته قابل توجه در حال حاضر این است که […]

شمارش الیوتی شاخص خودرو (6)

شمارش الیوتی شاخص خودرو در نئوویو سنتر  : در سناریوی قبلی در موج (B) انتظار تکمیل الگوی مثلث را داشتیم که در شمارش الیوتی شاخص خودرو (5) بدان اشاره شد. اما سناریوی دوم که شاید بیشتر با شرایط جاری بازار مطابقت دارد تکمیل یک الگوی فلت از نوع ناقص دوگانه است. طبق این سناریو حرکت […]

شمارش نئوویو شاخص خودرو در نئوویو سنتر : طبق شمارش نئوویو شاخص خودرو (4) که منتظر شروع موج D از الگوی مثلث بودیم ، این موج طبق تحلیل آغاز شد و حرکت صعودی خوبی را رقم زد. اکنون شاهد تکمیل موج D هستیم و به نظر می رسد به انتهای آن نزدیک شده ایم . […]

آنالیز الیوتی شاخص خودرو (4)

آنالیز نئوویو شاخص خودرو در  نئوویو سنتر : اگر به آنالیز الیوتی شاخص خودرو 3 نگاه کنید می بینید که بارها کارکشن نزول کننده قبلی را تحلیل کردیم و به دنبال دیامتریک بودیم و سرانجام آخرین تحلیل را تقریبا در انتهای موج G از دیامتریک ارائه کردیم. پس از پایان دیامتریک حرکت شارپ پساالگویی که […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید