مجموعه تحلیل های نئوویو خودرو در نئوویو سنتر

در تحلیل نئوویو خودرو پس از تشخیص خاتمه الگوی دیامتریک صعود کننده به دنبال تشکیل ایکس موج کوچکی بودیم. انتظار منطقی برای الگوی ایکس موج بعد از چنین دیامتریکی این بود که به صورت تک موج ظاهر نشود و حداقل در قالب الگوی فلت و حتی مثلث بخشیزه شود…

تحلیل نئوویو ایران خودرو

در تحلیل نئوویو ایران خودرو (10) که حدودا 4 ماه پیش ارائه شد ، این سهم در دیامتریکی بود که در موج F از آن قرار داشتیم. آن زمان کف موج F را در تحلیل تکنیکالی که به موازات تحلیل نئو ویو ارائه شد در محدوده ی 710 تومان محاسبه کردیم…

الگوی دیامتریک خودرو

تحلیل نئوویو ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو قبلی خودرو به بررسی ساختار قیمت پس از الگوی دیامتریک خودرو پرداختیم و دو سناریو هم جهت را تشریح کردم. هر دو سناریو نشان دهنده صعود بود و هم اکنون که 3 ماه از تحلیل قبلی می گذرد این سهم به تارگت هایی […]

تحلیل نئوویو نمودار خودرو (9)

تحلیل نئوویو نمودار خودرو (ایران خودرو) در نئوویو سنتر : آخرین تحلیل نئوویو نمودار خودرو (8) را نزدیک به 2 ماه پیش به روز رسانی کردیم. در آن تحلیل پس از خاتمه زیگزاگ دو سناریو را مطرح کردیم یکی ریزشی برای تشکیل مثلث احتمالی و یکی رنج برای تشکیل ایکس موج و به وجود آمدن […]

تحلیل الیوتی خودرو (8)

تحلیل الیوتی ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : تحلیل الیوتی خودرو شماره 7 که در کش دیتای ماهانه انجام شد بسیار خوب عمل کرده و به تارگت حداقلی خودش رسید و به خرید های در محدوده ی 250 که پارسال بدان اشاره کردیم سود 100 درصدی را رساند. البته حرکت خودرو در مجموع بسیار […]

شمارش امواج الیوت خودرو (7)

شمارش امواج الیوت شرکت ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : هم اکنون طبق شمارش امواج الیوت خودرو (6)  این سهم در موج C قرار دارد و به تارگت های حداقلی خود رسیده است. پیشنهاد می شود با عبور از قیمت 400 تومان حد ضرر خود را بهقیمت  364 تومان منتقل کنید.  در صورت عبور […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید