مجموعه تحلیل های نئوویو خودرو در نئوویو سنتر

تحلیل نئوویو ایران خودرو

تحلیل نئوویو ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو ایران خودرو (10) که حدودا 4 ماه پیش ارائه شد ، این سهم در دیامتریکی بود که در موج F از آن قرار داشتیم. آن زمان کف موج F را در تحلیل تکنیکالی که به موازات تحلیل نئو ویو ارائه شد در محدوده […]

الگوی دیامتریک خودرو

تحلیل نئوویو ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو قبلی خودرو به بررسی ساختار قیمت پس از الگوی دیامتریک خودرو پرداختیم و دو سناریو هم جهت را تشریح کردم. هر دو سناریو نشان دهنده صعود بود و هم اکنون که 3 ماه از تحلیل قبلی می گذرد این سهم به تارگت هایی […]

تحلیل نئوویو نمودار خودرو (9)

تحلیل نئوویو نمودار خودرو (ایران خودرو) در نئوویو سنتر : آخرین تحلیل نئوویو نمودار خودرو (8) را نزدیک به 2 ماه پیش به روز رسانی کردیم. در آن تحلیل پس از خاتمه زیگزاگ دو سناریو را مطرح کردیم یکی ریزشی برای تشکیل مثلث احتمالی و یکی رنج برای تشکیل ایکس موج و به وجود آمدن […]

تحلیل الیوتی خودرو (8)

تحلیل الیوتی ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : تحلیل الیوتی خودرو شماره 7 که در کش دیتای ماهانه انجام شد بسیار خوب عمل کرده و به تارگت حداقلی خودش رسید و به خرید های در محدوده ی 250 که پارسال بدان اشاره کردیم سود 100 درصدی را رساند. البته حرکت خودرو در مجموع بسیار […]

شمارش امواج الیوت خودرو (7)

شمارش امواج الیوت شرکت ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : هم اکنون طبق شمارش امواج الیوت خودرو (6)  این سهم در موج C قرار دارد و به تارگت های حداقلی خود رسیده است. پیشنهاد می شود با عبور از قیمت 400 تومان حد ضرر خود را بهقیمت  364 تومان منتقل کنید.  در صورت عبور […]

شمارش الیوتی خودرو (6)

شمارش الیوتی ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : در شمارش الیوتی خودرو (5) خودرو که که حدود اردیبهشت ماه ارائه کردم ، نواحی قیمتی و زمانی برای بازگشت اعلام شد. همان طور که دیدید بازگشت قیمت از روی همان نواحی رخ داد. در آن تحلیل دنبال انتهای موج G از دیامتریک بودیم. توجه کنید […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید