مجموعه تحلیل های نئوویو خساپا در نئوویو سنتر

در ادامه موج شماری نئوویو سایپا در این تحلیل می‌خواهیم شمارش جدیدی از این سهم ارائه کنیم. در واقع تجمیع بهتری به نظرم وجود دارد که در قالب این تحلیل می‌خواهیم به آن بپردازیم.البته در برخی آپدیت‌های سریع قبلی در مورد این سناریو صحبت کردیم و بر اساس آن تحلیل‌های تایم هفتگی را ارائه کردیم…

آخرین تحلیل نئوویو خساپا در بهمن سال گذشته و در انتهای موج F از دیامتریک انجام شد. برای انتهای موج F از الگوی دیامتریک محدوده قیمت 315-275 تومان محاسبه شده بود که مشاهده کردید در نهایت قیمت تا کف 290 تومان ریزش خوبی را در قالب این موج انجام داد.پس از آن شرکت سایپا برای افزایش سرمایه حدودا 400 درصدی بست و پس از 2 ماه بسته بودن با گپ 100 درصدی باز شد…

تحلیل نئوویو نمودار خساپا (9)

تحلیل نئوویو سایپا (خساپا) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو نمودار خساپا (8) که در مهر ماه ارائه شد ، با افزایش تک موج های بیشتر هم اکنون وضعیت شفاف تری به خود گرفته و بهتر می توان در مورد آن اظهار نظر کرد. تقریبا بیش از یک سال است به دنبال الگوی مثلث […]

تحلیل الیوتی خساپا (8)

تحلیل الیوتی شرکت سایپا (خساپا) در نئوویو سنتر : با توجه به این که طبق تحلیل الیوتی خساپا در ماه های گذشته سایپای 200 تومانی محقق شده است در ابتدا مایلم به بررسی آنالیز نئوویو خساپا در گذشته نه چندان دور اشاره کنم. در تحلیل الیوتی خساپا شماره 4 سیگنال خرید سایپا در محدوده ی […]

شمارش امواج الیوت خساپا (7)

تحلیل نئوویو سایپا (خساپا) در نئوویو سنتر : در شمارش امواج الیوت خساپا  6 که در کش دیتای ماهانه انجام شده بود ، مقاومت هایی را برای انتهای حرکت در نظر گرفتیم و آخرین آن محدوده ی 190 بود که قیمت دقیقا تا 197 صعود کرد و سپس وارد فاز نزولی شد. هم اکنون هر […]

شمارش الیوتی خساپا (6)

شمارش الیوتی خساپا (خساپا) در نئوویو سنتر : آخرین تحلیل خساپا (شمارش الیوتی خساپا شماره 5) رو در 21 مهر 97 انجام دادیم و قیمت دقیقا طبق پیش بینی انجام شده هم تا محدوده ی قیمتی 100 تومان ریزش داشت و هم زمان چند ماهه ای را به تشکیل الگوی رنج پرداخت. اما هم اکنون […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید