مجموعه تحلیل های نئوویو خشرق در نئوویو سنتر

شمارش نئوویو خشرق

در شمارش نئوویو خشرق که در آبان 98 ارائه شد دیدم قیمت دقیقا از روی حمایت اول در محدوده ی 350 تومان بازگشت و تا 1150 تومان رشدی بیش از 200 درصد را رقم زد…

الگوی ترکیبی دوگانه خشرق

تحلیل نئوویو الکتریک خودرو شرق (خشرق) در نئوویو سنتر : در این تحلیل می خواهیم به بررسی الگوی ترکیبی دوگانه خشرق به صورت دیامتریک + زیگزاگ بپردازیم. در تحلیل نئوویو قبلی این سهم دو سناریو را شرح دادیم و سناریوی اول که ترکیبی دوگانه بود به درستی رخ داد و در محدوده ی مقاومت دوم […]

تحلیل نئوویو نمودار خشرق

تحلیل نئوویو نمودار خشرق (الکتریک خودرو شرق) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو نمودار خشرق (1) دو حمایت برای خرید ذکر کردیم که قیمت از ناحیه حمایت اول بازگشت و حرکت شارپی را آغاز کرد. هم اکنون بیش از 50 درصد از کف حمایتی فاصله داریم. نکته قابل توجه این که در تحلیل قبلی […]

آنالیز نئوویو خشرق

تحلیل نئوویو الکتریک خودرو شرق (خشرق) در نئوویو سنتر : طبق آنالیز نئوویو خشرق پس از تکمیل مثلث خنثی حرکت صعودی خود را در قالب الگوی دیامتریک پایان داده است. با توجه به حرکت بلند مدت این سهم به نظر می رسد همچنان روند صعودی برای بلند مدت پابرجاست از این رو با اتمام اصلاح […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید