مجموعه تحلیل های نئوویو خزامیا در نئوویو سنتر

در آخرین آنالیز نئوویو چارت خزامیا به دنبال تشکیل کارکشن صعود کننده ای پس از ایکس موج بودیم که هم اکنون به زیبایی تشکیل شده است. هم اکنون این سهم سود آوری بیش از 3000 درصد را رقم زده است و جا ماندگی خود را تا حد زیادی جبران کرده است…

تحلیل نئوویو نمودار خزامیا

در آخرین تحلیل نئوویو نمودار خزامیا که در مهر ماه 98 ارائه کردیم روند صعودی را برای این سهم پیش بینی کردیم که تا کنون تحقق یافته است. هم اکنون که امواج بیشتری تشکیل شده است بهتر می توان در مورد الگوی فعلی اظهار نظر کرد. تحلیل قبلی را به عنوان سناریوی اول و این تحلیل را به عنوان سناریوی دوم در نظر بگیرید…

تحلیل نئوویو زامیاد

تحلیل نئوویو زامیاد (خزامیا) در نئوویو سنتر : تا کنون بارها تحلیل نئوویو زامیاد را ارائه کردیم و هم اکنون می خواهیم تحلیل چند ماه پیش را که حاوی سیگنال خرید در محدوده ی 105-115 بود به روزرسانی کنیم. در تحلیل خزامیا شماره (10) فقط موج E از خزامیا رو مورد بررسی قرار دادیم و […]

تحلیل نئوویو خزامیا (10) - کش دیتای هفتگی

موج شماری نئوویو شرکت زامیاد (خزامیا) : در ابتدا به تحلیل نئوویو امواج خزامیا (شماره 9) دقت فرمایید. طبق تحلیل قبلی به دنبال تکمیل موج E از مثلثی بزرگ بودیم و پتانسیل فلت در کش دیتای ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. حرکت بعد از آن فلت اصلا شارپ نبود و هر چند طبق سیگنال دقیقا […]

شمارش امواج خزامیا (9)

شمارش امواج شرکت زامیاد (خزامیا) در نئوویو سنتر : از آخرین شمارش امواج خزامیا نزدیک به 2 ماه می گذرد، در ” آنالیز الیوتی خزامیا (8) ” به دنبال تکمیل موج E از الگوی مثلث خنثی بزرگ بودیم و الگوی فلتی را برای آن پیش بینی کردیم که هم اکنون آن فلت تکمیل شده است […]

تحلیل نئوویو خزامیا (7)

آنالیز الیوتی شرکت زامیاد (خزامیا) در نئوویو سنتر : در آنالیز الیوتی خزامیا شماره 7 به دنبال الگوی مثلث خنثی بودیم و انتظار داشتیم در محدوده ی مقاومت 125 تومان موج D تمام شود اما با توجه به روند قدرتمندی که در آن هستیم در محدوده ی قیمتی 145 تومان موج D تمام شد. همچنان […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید