تحلیل نئوویو لخزر

آنالیز نئوویو لخزر (3)
/توسط

آنالیز نئوویو لخزر (3)

طبق تحلبل نئووبو لخزر ،در روند صعودی فعلی قسمت های مختلفی به صورت الگوهای تصحیحی و پشت سر هم تشکیل شده است که به نظر می رسد با الگویی شبیه به دیامتریک یا الگوی سیمتریکال طرف هستیم.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید