مجموعه تحلیل های نئوویو لخزر در نئوویو سنتر

آنالیز نئوویو لخزر (3)

آنالیز نئوویو شرکت پارس خزر (لخزر) در نئوویو سنتر : اگر برای آنالیز نئوویو لخزر از دیتای ابتدای سال 1397 تاکنون استفاده کنیم ، روند صعودی خوبی را مثل اکثر سهام های بورس تهران در آن شاهد هستیم. قبل از این که به تحلیل نئوویو این قسمت بپردازیم توجه کنید ، این تحلیل آپیدت تحلیل […]

موج شماری الیوتی لخزر (2)

موج شماری الیوتی لخزر (پارس خزر) در نئوویو سنتر : طبق موج شماری الیوتی لخزر (1) که مدتی قبل انجام دادیم اولین ناحیه حمایتی و منطقه ی مناسب خرید قیمت 1000 تومان ذکر شد. علاوه بر ناحیه قیمتی 1000 تومان محدوده ی قیمتی 880 نیز حمایت مهم دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد.  […]

موج شماری نئوویو لخزر (1)

موج شماری نئوویو لخزر (شرکت پارس خزر) در نئوویو سنتر:  برای موج شماری نئوویو لخزر دیتای آن را در کش دیتای هفتگی ترسیم کرده ایم. حرکت صعودی بسیار پر شتاب بوده و به نظر می رسد مجموعه امواج در این حرکت ، الگوی ایمپالس رونددار با موج 5 ممتد را تشکیل داده است. پس از […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید