مجموعه تحلیل های نئوویو لخزر در نئوویو سنتر

آنالیز نئوویو لخزر (3)

طبق تحلبل نئووبو لخزر ،در روند صعودی فعلی قسمت های مختلفی به صورت الگوهای تصحیحی و پشت سر هم تشکیل شده است که به نظر می رسد با الگویی شبیه به دیامتریک یا الگوی سیمتریکال طرف هستیم.

موج شماری الیوتی لخزر (2)

موج شماری الیوتی لخزر (پارس خزر) در نئوویو سنتر : طبق موج شماری الیوتی لخزر (1) که مدتی قبل انجام دادیم اولین ناحیه حمایتی و منطقه ی مناسب خرید قیمت 1000 تومان ذکر شد. علاوه بر ناحیه قیمتی 1000 تومان محدوده ی قیمتی 880 نیز حمایت مهم دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد.  […]

موج شماری نئوویو لخزر (1)

موج شماری نئوویو لخزر (شرکت پارس خزر) در نئوویو سنتر:  برای موج شماری نئوویو لخزر دیتای آن را در کش دیتای هفتگی ترسیم کرده ایم. حرکت صعودی بسیار پر شتاب بوده و به نظر می رسد مجموعه امواج در این حرکت ، الگوی ایمپالس رونددار با موج 5 ممتد را تشکیل داده است. پس از […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید