مجموعه تحلیل های نئوویو مفاخر در نئوویو سنتر

از آخرین تحلیل نئوویو مفاخر حدودا دو سال می گذرد و هر چند سیگنال آن تحلیل در محدوده ی 200 تومان بسیار عالی بود اما فرصت نکردیم آن تحلیل را بروز کنیم.همان طور که ملاحظه می کنید شاخه صعودی فعلی را به لحاظ نئوویوی می توانیم در قالب الگوی ترکیبی دوگانه زیگزاگ به علاوه دیامتریک تحلیل کنیم…

آنالیر نئوویو مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در نئوویو سنتر : در آنالیز نئوویو مفاخر (3) اشاره شد که پس از شکست حمایت مهم محدوده ی قیمتی 325 تومان ، با توجه به شرایط بازار ، شرایط ریزشی فراهم است و که پس از آن قیمت طی حدودا 3 ماه تا محدوده ی قیمتی 205 […]

تحلیل نئوویو شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در نئوویو سنتر : طبق موج شماری نئوویو مفاخر قیمت در اشل بلند مدت الگویی بسیار پیچیده را تشکیل داده است که پیچیدگی بیش از حد پیش بینی  را کمی سخت می کند. این تحلیل با تحلیل الیوتی مفاخر (2) متفاوت است و با توجه به ساختار امواج […]

تحلیل نئوویو شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در نئوویو سنتر : طبق تحلیل الیوتی مفاخر (1) به نظر می رسد مفاخر الگوی دوگانه ی خاتمه با مثلث را به اتمام رسانیده است و قیمت طبق تحلیلی ارائه شد روی حمایت ذکر شده در محدوده ی 370-400 بازگشته است. اهداف کوتاه مدت/میان مدت 540-600 و بلند […]

تحلیل نئوویو مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) : بر اساس تحلیل نئوویو نمودار مفاخر این سهم از سقف محدوده ی 750 تا محدوده ی 320 در قالب یک دوگانه به صورت زیگزاگ + دیامتریک/سیمتریکال ریزش کرده است. در ابتدای امر قسمت افقی را می توانیم الگوی دیامتریک در نظر بگیریم اما با توجه به این […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید