مجموعه تحلیل های نئوویو مرقام در نئوویو سنتر

شمارش نئوویو مرقام

در شمارش نئوویو مرقام که چند ماه پیش انجام دادیم هدف کوتاه مدت منطقه 1000 تومان و هدف میان/بلند مدت محدوده ی 2000 تومان اعلام شد. در تحلیل قبلی به دنبال یک فلت قوی بودیم که پس از آن حرکت خوبی شکل بگیرید و همان طور که در شمارش الیوتی زیر می بینید ، این تحلیل تا کنون با دقت بالایی به وقوع پیوسته است…

آنالیز نئوویو مرقام

تحلیل نئوویو ایران ارقام (مرقام) در نئوویو سنتر : در آنالیز نئوویو مرقام که اواسط شهریور ماه ارائه شد به دنبال خاتمه موج صعودی در قالب موج E از مثلث واگرا بودیم. برای خاتمه این موج مقاومت هایی را محاسبه کردیم و دیدید قیمت از مقاومت دوم حدود 10 درصد فراتر رفت اما در نهایت […]

تحلیل نئوویو نمودار مرقام (1)

تحلیل نئوویو نمودار مرقام (شرکت ایران ارقام) در نئوویو سنتر : مرقام از سال 2006 روند صعودی بلند مدتی را آغاز کرده که تحلیل نئوویو نمودار مرقام در آن قسمت هم اکنون مد نظرم نیست و در صورت لزوم به تحلیل نئوویو مرقام در بلند مدت در تحلیل های آتی می پردازیم. در این تحلیل […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید