مجموعه تحلیل های نئوویو پلاسک در نئوویو سنتر

در تحلیل نئوویو پلاسکوکار که اسفند ماه 98 ارائه شد به دنبال تکمیل الگوی دوگانه ی ترکیبی بودیم که به نظر می رسد هم اکنون به انتهای شاخه ی اول از آن نزدیک می شویم.با توجه به امواج تشکیل شده هم اکنون دو سناریو برای این سهم می توان نوشت که در این تحلیل به تشریح سناریوی با احتمال بالاتر می پردازیم […]

تحلیل نئوویو پلاسکوکار (پلاسک) در نئوویو سنتر : در این تحلیل می خواهیم به بررسی الگوی دوگانه ترکیبی در پلاسک بپردازیم اما قبل از آن مروری بر تحلیل قبلی پلاسک که مهر ماه ارائه شد انجام دهیم. در تحلیل قبلی بیان کردیم ریزشی رخ خواهد داد و حمایت هایی را برای آن محاسبه کردیم و […]

آنالیز نئوویو پلاسک (3)

تحلیل نئوویو شرکت پلاسکوکار (پلاسک) : طبق آنالیز نئوویو پلاسک شماره (1) و (2) روند صعودی پیش بینی شده  رخ داد. البته به این نکته توجه داشته باشیم سناریوی اولیه برای این روند صعودی بخشیزه شدن بیشتر موج D بود. در واقع تصور ما از این صعود تشکیل قسمت میانی از موج D بود به […]

تحلیل نئوویو پلاسکوکار (پلاسک) در نئوویو سنتر : در شمارش نئوویو پلاسک شماره (1) دو حمایت برای خرید سهم پیشنهاد دادیم که با افزایش تقاضا روی حمایت اول بازار روند نزولی کوتاه مدت خود را تمام کرد. در تحلیلی که در کش دیتای هفتگی ارائه شد پتانسیل زیگزاگ بررسی شد که طبق آن بهتر بود قیمت […]

تحلیل نئوویو پلاسکوکار (پلاسک) در نئوویو سنتر : بر اساس تحلیل نئوویو نمودار پلاسک این سهم طی یک سال گذشته کارکشنی صعود کننده را تشکیل داده که تکمیل نیست و هم اکنون در میانه راه آن قرار داریم. اگر در کش دیتای ماهانه این صعود را مورد برسی قرار دهیم ، پتانسیل تشکیل مثلث/دیامتریک وجود […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید